avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 594 soluții astăzi
Suport de curs

Suport de curs

ACCES GRATUIT

Tema 2. Acordarea beneficiilor/ avantajelor

avocatnet.ro în Suport de curs
7 Decembrie 2009 | 0 | 2793 | Timp de citire: 9 min.

Avantajele de natura salariala reprezinta venituri in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 1. Stimularea fortei de munca. Facilitatile oferite prin Bugetul asigurarilor de somaj, in temeiul prevederilor Legii 76/2002

avocatnet.ro în Suport de curs
4 Decembrie 2009 | 1 | 2803 | Timp de citire: 4 min.

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin: - subventionarea locurilor de munca; - acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca; - acordarea unor facilitati Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 5. Regulamentul intern - importanta, sanctiune

avocatnet.ro în Suport de curs
30 Noiembrie 2009 | 0 | 4589 | Timp de citire: 7 min.

Regulamentul intern constituie un izvor specific al dreptului muncii, având un rol de seamã pentru activitatea oricãrui angajator . El reprezintã actul intern al acestuia, creat în baza prerogativei de stabilire a organizãrii ºi funcþionãrii unitãþii, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanþilor salariaþilor, dupã caz, conform art. 257 din Codul muncii Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 8. Obligarea angajatorului la plata daunelor morale

avocatnet.ro în Suport de curs
27 Noiembrie 2009 | 1 | 3669 | Timp de citire: 5 min.

Obligarea angajatorului la plata daunelor morale a fost reglementatã expres prin Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii . Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 10. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

avocatnet.ro în Suport de curs
25 Noiembrie 2009 | 1 | 4998 | Timp de citire: 10 min.

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului este prevazuta de art. 65 - 67 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii , modificata si completata. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva (art. 66 din Codul Muncii. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 9. Cercetarea abaterii disciplinare

avocatnet.ro în Suport de curs
24 Noiembrie 2009 | 0 | 1815 | Timp de citire: 10 min.

Cercetarea abaterii disciplinare constituie prima fazã a acþiunii disciplinare. Aceasta este o prerogativã a angajatorului; este singurul în mãsurã sã constate sãvârºirea abaterilor disciplinare de cãtre salariaþii sãi ºi sã aplice sancþiunile corespunzãtoare Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 6. Cand este obligat salariatul sa restituie cheltuielile de formare profesionala?

avocatnet.ro în Suport de curs
23 Noiembrie 2009 | 0 | 2322 | Timp de citire: 2 min.

Din coroborarea art. 193 si art. 195 cu art. 194 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Codul muncii reiese ca salariaþii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã nu pot avea iniþiativa încetãrii contractului individual de muncã o perioadã de cel puþin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalã, în baza unui act adiþional încheiat în acest sens, doar în urmãtoarele condiþii ce se cer a fi îndeplinite cumulativ: Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 7. Conditiile dobandirii si exercitarii dreptului la concediul de odihna

avocatnet.ro în Suport de curs
22 Noiembrie 2009 | 0 | 1825 | Timp de citire: 3 min.

Concediul de odihnã reprezintã intervalul de timp determinat în care salariaþii sunt scutiþi în mod legal de a veni la locul de muncã ºi a presta munca primind, pentru tot acest interval, indemnizaþia bãneascã cuvenitã Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 4. Salariul ºi alte drepturi garantate fiecãrui salariat

avocatnet.ro în Suport de curs
19 Noiembrie 2009 | 0 | 1993 | Timp de citire: 8 min.

La negocierea salariului în contractul colectiv de la nivel naþional trebuie sã se porneascã de la minimul celui stabilit legal - prin hotãrâre de guvern - , la negocierea salariului pentru contractele colective pe ramurã trebuie sã se porneascã de la cel negociat prin cel de la nivel naþional ºi aºa mai departe, în mod crescãtor la celelalte niveluri - ramurã, grup de unitãþi - , încât la negocierea salariului din contractul individual de muncã dintr-o unitate va trebui sã se porneascã de la salariul negociat prin contractul colectiv superior. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tema 3. Cum devine munca la negru muncã cu forme legale?

avocatnet.ro în Suport de curs
18 Noiembrie 2009 | 0 | 1901 | Timp de citire: 4 min.

Aºa cum se aratã în literatura juridicã de specialitate , contractul individual de muncã este consensual, deoarece se încheie prin simplul acord de voinþã al pãrþilor, manifestarea lor de voinþã, neînsoþitã de nici un fel de formã, fiind suficientã pentru formarea valabilã a contractului. Citește articolul