avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 195 soluții astăzi
Forum Activitate MANTA FLORIN CATALIN

Activitate MANTA FLORIN CATALIN

Răspuns la discuția Legea 314/2009
Cititi OUG 30/2006 art.1 alin.2 ,modificata si completata
(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale
aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte:
a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări publice cu valoare
estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;
b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată,
fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu
echivalentul în lei a 75.000 euro;
d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c)

si continuati cu alin.3 din aceasi ordonanta
Răspuns la discuția Cod CPV - 2 atestate diferite
Sunt prevazute in devize separate fiecare obiectiv avand la capitolul 3 plata sumei pentru diriginte de santier ,deci find separate se pot calcula separat .cititi un pic primul manual al ANRMAP acolo este specificat acest lucru parca pe la pag.36 nu mai sunt sigur.
Conform art.130 pe care il invocati acela se aplica doar in cazul cereri de oferte trimise catre oferteanti -in scris prin fax ,nu publicat pe seap.Cititi cu atentie,nu se anuleaza.daca nu credeti cititi si art.205 alin.3 lit.b din OUG 34/2006 modificata si completata.Si daca tot nu credeti sunati la ANRMAP
ART.30 din L.51/2006 ,modificata si completata,specifica la alin.12 ca se aplica OUG 34/2006 pentru serviciul de salubritate deci concesiunea serviciului cuprins intre art. 217 si art.229 si automat si normele din HG 71/2007 privind concesiunea deci se poate aplica art.26 si implicit cu exceptiile aferente art.27
Răspuns la discuția experienta similara
Contracte de o valoare asemanatoare si procese verbale de receptie ,precum si documente constatatoare ca si-a indeplinit obligatiile contractuale conform art.97^1 din HG 925/2006
Răspuns la discuția achizitii on-line
Manualul de utilizare care este disponibil in certificatul digital al autoritatii contractante (format PDF) inpartea dreapa a ecranului cum deschideti certificatul digital
Răspuns la discuția contract
Notificati-l printr-o scrisoare cu recomandata de primire ca la data de sa se prezinte , consemnaindu-i in acest sens si art.97^1 alin.6 din HG 925/2006 (6) Refuzul ofertantului declarat câstigător de a semna contractul/acordul-cadru este
asimilabil situatiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanta de urgentă. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia.
ultimul aliniat inseamna ca trebuie emis si document constatator care trebuie trimis atat ANRMAP,ofertantului ,iar unul trebuie pastrat la dosarul procedurii
Uitati-va in legea 101 /2006 care este imperativa referitoare la prestarile de servicii in domeniul salubritatii.spune ca se face prin serviciul propiu sau delegare de serviciu-delegarea inseamna concesiunea serviciului ,iar concesiunea presupune licitatie deschisa sau negociere cu anunt prealabil.ceea ce vreti dumneavopastra....
Art.6 alin.3 din HG(3) 925/2006 modificta si completata prevede :Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare
sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent si a căror durata normală de îndeplinire expira la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:
a) în documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantitătilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de
suplimentare;
b) în documentatia de atribuire, precum si în contract este prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul autoritătii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitătilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie;
c) valoarea estimată a contractului initial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantitătilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului initial nu poate depăsi o durata de 4 luni de la data expirării duratei initiale de îndeplinire a acestuia.
Banuiesc ca este o autoritate unde trebuie instalat acel sistem anti...,dar persoana importanta din cadrul autoritatii nu trebuie sa fie ordonator principal sau tertiar de credite ,nu trebuie sa fie implicat in procesul de achizitie sau in elaborarea caietului de sarcini pentru respectiva achizitie.Daca toate acestea sunt indeplinite nu cred ca ar fi un impediment daca nu sunteti administrator in firma B ci numai actionar sa zicem .Oricum situatia este foarte ambigua pentru persoana importanta nu pentru dumneavoastra.