avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 402 soluții astăzi
Forum Activitate narcisal

Activitate narcisal

Discuție Calcul CM 2018
Dupa schimbarea contributiilor de la angajator la angajat baza de calcul ramane aceiasi? Adica suma primita de persoanele aflate in concediu medical este diminuta de cresterea cas de la 115 lei la 364 lei. (4162*35/100*25%)
As vrea sa stiu daca este corect.
Care sunt categoriile de venituri care se iau in calcul la stabilirea venitului net anual pe membru de familie ( care trebuie declarate pentru plata chiriei ANL) ? Castigurile ocazionale ( loterie, jocuri de noroc) impozitate la sursa se declara in venitul de mai sus?
Răspuns la discuția Salarizare personal contractual
1168x1,1x1,12x1,20 1.727 lei Dar v-am spus difera modul de calcul la schimbare transa de vechime dupa 2010 .
Art. 11. - (1) Clasele de salarizare si coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt prevazuti in anexele nr. I-VIII.
(2) Clasele de salarizare si coeficientii prevazuti in anexe pentru functiile de executie corespund nivelului minim al fiecarei functii, la care se adauga 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca.
(3) Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:
– gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;
– gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;
– gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;
– gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;
– gradatia 5 - peste 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4.
(4) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva, prin acordarea claselor de salarizare prevazute la alin. (3).
(5) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
(6) Functiile de demnitate publica alese si numite si cele asimilate functiilor de demnitate publica au un singur nivel de salarizare, care este corespunzator clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare.
Jurisprudenta Art. 12.
Art. 12. - Salariul brut, solda lunara bruta cuprind salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, sporurile, indemnizatiile, compensatiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul
Răspuns la discuția Salarizare
La noi: insp.grd.II brut 1016x1,1x1,12x1,25 = 1565 lei
insp. I brut 1168x1,1x1,12x1,25 + 1799 lei. S-ar putea sa difere la spor vechime, dupa legea 284 /2010 se calculeaza altfel, dar nu este o diferenta semnificativa. Din pacate nu este mare diferenta intre 1250 si 1565 si nici intr-un caz nu se compenseaza ca raspundere si dureri de cap.
Răspuns la discuția Salarizare
Parerea mea: Eu plec de la salariul din grila veche, adaug majorarile de 10 si 12%, sporul de vechime, iar daca este sub 1250 acord 1250 .Mi se pare normal ca salariul pt. un insp. de specialitate nou venit in institutie sa fie asimilat cu al altui functionar care lucreaza deja de mai mult timp. Nu este echitabil sa pleci din minim.
Răspuns la discuția Cheltuieli de capital
In opinia mea: 231/ob.investitii =404/ furn.de investitii. In 231 adun toate ch. cu obiectivul/lucrarea respectiva. La receptie 212 = 103/104/... si 682 = 231.
Răspuns la discuția ,,bun de plata \\" pe facturi
Documentele care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau din care reies obligatii de plata certe se vizeaza pentru "Bun de plata" de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii, prin care se confirma ca:
- bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii;
- lucrarile au fost executate si serviciile prestate;
- bunurile furnizate au fost inregistrate in gestiune si in contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de inregistrare;
- conditiile cu privire la legalitatea efectuarii rambursarilor de rate sau a platilor de dobanzi la credite ori imprumuturi contractate/garantate sunt indeplinite;
- alte conditii prevazute de lege sunt indeplinite.
Prin acordarea semnaturii si mentiunii "Bun de plata" pe factura, se atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzator de catre furnizor si ca toate pozitiile din factura au fost verificate.
Conditiile de exigibilitate a obligatiei se verifica pe baza datelor cuprinse in angajamentele legale, care trebuie sa cuprinda si date cu privire la termenele de plata a obligatiei.
Persoana imputernicita sa efectueze lichidarea cheltuielilor verifica personal documentele justificative si confirma pe propria raspundere ca aceasta verificare a fost realizata.
Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plata fata de tertii creditori.
Ordin 1792/2002.

Trebuie sa existe dispozitie data de catre ordonatorul de credite. De regula se nominalizeaza cate o persoana din cadrul fiecarui compartiment si se elaboreaza procedura operationala Angajrea, lichidarea, ordonantarea si plata a cheltuielilor in care se stabilesc atributii personalizate pe fiecare etapa si persoana.
Multumesc! Intre timp am gasit art. 153 din Legea 1/2011 . Si mi se pare evident ca ar trebui echivalat, nu? Am terminat facultatea in 1994.

A. Organizarea
Art.153. - (1) Programele de studii universitare de master reprezinta al II-lea ciclu de studii universitare si se finalizeaza prin nivelul 7 din EQF/CEC si din Cadrul National al Calificarilor. Acestea au o durata normala de 1-2 ani si corespund unui numar minim de credite de studii transferabile, cuprins intre 60 si 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandari sau bune practici europene, ciclul I si ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, intr-un program unitar de studii universitare cu o durata cuprinsa intre 5 si 6 ani, la invatamantul cu frecventa, in conditiile prezentei legi, diplomele obtinute fiind echivalente diplomei de master.
(2) Diploma de absolvire sau de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor trei cicluri tip Bologna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate.=D>
Pentru ocuparea functiei de sef birou contabilitate in cadrul unei primarii este necesar master-ul sau este suficienta absolvirea unei facultati economice cu licenta - durata studilor 5 ani?
Cerintele sunt identice si pentru functionari si pentru personalul contractual?
As dori temeiul legal.
Multumesc!
Răspuns la discuția Investitie
In opinia mea este investitie. Prin modernizare inteleg sa cresc parametrii de functionare a ceva care exista deja. ( exemplu in cazul unei cladiri inlocuiesc geamurile de sticla cu termopane). Dar si modernizarea intra tot in categoria de obiectivelor de investitii, respectiv cheltuielilor de capital!