avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 293 soluții astăzi
Forum Activitate Saroma Saroma

Activitate Saroma Saroma

Răspuns la discuția Act Aditional
Daca ati semnat contractu si v-ati obligat sa prestati activitate pentru firma 3 ani, sub sanctiunea rambursarii taxelor de scolarizare, atunci trebuie respectat contractul ... cum se spune "contractul este legea partilor"
Răspuns la discuția ACHIZITII PUBLICE
Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, HG 925/2006 privind normele de aplicarea a OUG 34, a Legii 337/2006 privind modificarea si aporbarea OUG 34/2006 si a OUG 94/2007, se vor parcurge mai multe etape :
Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea uneia dintre urmatoarele proceduri:

a. cumparare directa
b. cerere de oferta
c. licitatie publica deschisa (cu sau fara preselectie)
d. licitatie publica restransa
e. dialog competitiv
f. negocierea ( cu sau fara publicare prealabila a anuntului de participare)
Răspuns la discuția Demisie
Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere
Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele
Pentru ca noul nascut sa intre in "randul lumii", sunt necesare o serie de formalitati legale. Inregistrarea nasterii se face la Oficiul Starii Civile, la Biroul de Inregistrare a Nasterilor din sectorul in care domiciliaza parintii (pentru Bucuresti) ori la Serviciul de Stare Civila din primaria de domiciliu a parintilor.
Inregistrarea se face pe baza declaratiei verbale, cu prezentarea urmatoarelor documente:

Certificatul medical constatator al nasterii intocmit pe formular tip. Acesta trebuie sa aiba numar de inregistrare, data la care a fost intocmit, sigiliul unitatii sanitare emitente, semnatura si parafa medicului.
Actul de identitate al mamei.
Certificatul de nastere al mamei - daca este divortata sau necasatorita.
Certificatul de casatorie al parintilor.
Declaratia de stabilire a numelui copilului in cazul in care parintii au nume de familie diferite.
Actul de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport etc.) al declarantului nasterii, in situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti
Hotararea Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 45, din 20 ianuarie 2010.
Răspuns la discuția Furt din portofel
va pot pot intocmi dosar de furt in cazul in care se demonstreaza
Răspuns la discuția Incetare contract
Vodafone se foloseste de orice truc ca sa nu poti rezilia contractul cu ei
Răspuns la discuția Furt din portofel
Da-mi voie sa iti spun ca "asa ceva NU se face"
- Banii si hartiile de valoare sunt considerate bunuri mobile si, in consecinta, pot constitui obiectul material al furtului
Furtul se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 15 ani.
Răspuns la discuția taxa forfetara
- In cazul neplăţii la termen a impozitul minim, Fiscul va percepe automat majorări de întârziere de 0,1% pe zi calendaristică. Penalităţile vor fi calculate de la data scadenţei până la data plăţii sumei datorate
Răspuns la discuția Punct de lucru
Gasirea unui spatiu potrivit pentru desfasurarea activitatii este foarte importanta in comert. Insa, daca acesta se afla la parterul unui bloc este nevoie de obtinerea unor documente specifice. Asa ar fi, de exemplu, primirea unui acord de functionare din partea Asociatiei de Locatari.