avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 206 soluții astăzi
Forum Activitate terentetalharu

Activitate terentetalharu

Răspuns la discuția Contract de munca full time
Din punct de vedere legal nu poate avea probleme dar ii recomand sa raporteze despre al doilea loc de munca. Pentru mai multe detalii să citească MRU 1 din 2002.
Răspuns la discuția Angajare portari 24/24/ si 7/7
Buna ziua,nr. 1. nu știm cu ce salarii vreți sa ii angajați.
nr 2. Nu puteți sa ii angajați pentru un program 24/24 depășesc orele legale de munca 180 ore/luna.
Astfel, potrivit art. 112 alin. (2) din Codul muncii, durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore. Perioada de repaus de 24 de ore este un drept al salariatului stabilit de Codul muncii pentru faptul ca a prestat munca 12 ore.

Altfel spus, dreptul la repausul de 24 de ore dupa prestarea muncii timp de 12 ore nu exclude dreptul salariatului la zilele de repaus saptamanal prevazut la art. 132 din Codul muncii.
Repausul saptamanal trebuie acordat tuturor categoriilor de angajati, doua zile pe saptamana, de regula sambata si duminica, in conditiile art. 132 alin. (1) din Codul muncii, indiferent de modalitatea de organizare a timpului de munca.

In conditiile in care acest lucru nu este posibil, isi gasesc aplicarea celelalte alineate ale art. 132 din Codul muncii, cu conditia ca angajatul sa beneficieze de repausul saptamanal, fie acordat in alte zile din saptamana decat sambata si duminica, fie acordat cumulat, dupa o perioada de activitate continua de maximum 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

In concluzie, indiferent de modalitatea de organizare a timpului de lucru sau de norma de munca a unui angajat, acesta are dreptul la acordarea in natura a repausului saptamanal.

In conformitate cu dispozitiile art. 132 alin. (2) din Codul muncii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile decat sambata si duminica stabilite prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. In aceasta situatie salariatii beneficiaza de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.
Salariatii de noapte - in acceptiunea art. 122 alin. (11) din Codul muncii - beneficiaza de:

a) program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza

sau

b) un spor la salariu de 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata (art. 41 alin. (3) lit. e) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010).

Dreptul salariatului care presteaza munca in timpul noptii de a i se acorda sporul de 25% din salariul de baza nu exclude dreptul acestuia la repausul saptamanal prevazut la art. 132 din Codul muncii.

De asemenea, acordarea sporului de noapte nu exclude dreptul salariatului la compensarea cu timp liber corespunzator a muncii prestate in zilele de sarbatoare legala, sau, cand acest lucru nu este posibil din motive justificate, sa beneficieze de un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariu de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Prin urmare, daca munca de noapte se desfasoara in timpul repausului saptamanal, angajatorului ii revine, si in aceasta situatie, obligatia sa respecte cele mai sus expuse cu privire la acordarea repausului saptamanal.

Totodata, pentru lucrul in zilele de sarbatoare legala angajatorul are obligatia sa plateasca salariatului timp liber si daca acest lucru nu este posibil din motive justificate sa-i acorde un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariu de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
Răspuns la discuția emitere chitante
gambette este mult mai in siguranță cu un soft de contabilitate decat cu chitanțier. Asa cum spunea si Adriantot multe din posibilele riscuri operationale sunt reduse prin folosirea acestui soft. Chitanta printata este mult mai detaliata decat cea scrisa de mana in chitanțier. Restanțieri eu un control mai bun asupra plaților făcute. Eu in locul administratorului va făceam dvs chitanța de mana si iar la ceilalți le scoteam la imprimanta.
Art. 15 (2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosința sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.

Acceptul de care ei vorbesc este de fapt o Notificare.
Notificarea se folosește după ce aveți contract semnat. Puteți sa ii notificați ca fără contract nu are valoare asa zisul accept.
Răspuns la discuția Cheltuieli reparatii garaj subsol
Parcarea este si subsol tehnic (trec prin ea tevile de apa, incalzire, scurgere)?
Eu am reușit sa fac contract cu Telekom după 2 notificări la interval de 5 luni iar in a 3 ii anunțam ca in cazul in care nu doresc respectarea legii ii deconectez instalația in 15 zile.
Am fost contactat telefonic si in 2 săptămâni aveam hârtiile semnate.
ART. 49 din L230

(1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

(2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

ART. 50

(1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

ART. 25 din HG 1588

(1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităţi, administratorii au obligaţia de a afişa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin poştă, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depăşi suma cotei restante la care s-a aplicat.

(2) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

ART. 32

(1) Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.


(3) Niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.

Legislația nu prevede faptul ca dacă un proprietar nu este membru in asoc nu plătește cotele de contribuție ce ii revin. Fie ca ești membru sau nu trebuie sa te supui hotărârilor AG si sa iti achiți cotele de contribuție.
Daca nu aveți 50+1 din proprietari nu puteți înființa Asoc de prop. Nu exista prevederi legale sa oblige pe cineva sa devina membru al asoc.
Dupa înființarea asoc de prop nimeni nu este scutit de la plata cheltuielilor ce le revin, fie ca sunt membrii sau nu.
Încercați sa semnați contracte conf: [ link extern ]

8. Un furnizor doreşte să execute lucrări de cablare în blocul nostru. Cum trebuie să procedăm?
Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi beneficiază de dreptul de a efectua lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau de mutare a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată sau publică în condițiile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.

Accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea privată se poate face numai în urma încheierii unui contract în formă autentică. Pentru detalii intră aici. Tot aici poți găsi și modelul de contract de acces pe proprietatea privată elaborat de ANCOM.


Dupa semnarea contractelor puteți sa le cereți sa mascheze firele sau sa le mute.
Daca fondul de salarii a fost prins si aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli este perfect legal puteți sa faceți sesizări si relamații oriunde. Daca adunarea generala a hotărât 2 angajați asta se executa.