avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 489 soluții astăzi
Forum Activitate Horia Berariu

Activitate Horia Berariu

1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Interdicția de a conduce pe drumurile publice a fost aplicată atât ca și pedeapsă accesorie, cât și ca pedeapsă complementară.

Ca pedeapsă accesorie o executați până la expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

Ca pedeapsă complementară o executați după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

Codul rutier nu se corelează foarte bine cu codul penal.

Astfel că, veți putea să vă înscrieți la școala de șoferi abia după ce veți fi reabilitat.

Termenul de reabilitare curge de la data expirarea termenului de supraveghere și acesta va fi de 4 ani.
ACTE NECESARE MODIFICĂRII ACTELOR CONSTITUTIVE
ALE UNEI ASOCIAŢII

• Cerere către Judecătoria Timişoara, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de înregistrare a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
• Taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei;
• Convocatorul adunării generale, 1 ex. original + o copie conformă cu originalul;
• Procesul – verbal al adunării generale, conţinând semnăturile membrilor prezenţi, 1 ex. original + o copie conformă cu originalul;
• Act adiţional la actul constitutiv, respectiv la statutul asociaţiei (dacă este cazul), atestat de avocat sau autentificat de notar, 3 ex. originale;
• Adeverinţă eliberată de asociaţie din care să rezulte nr. total de membri ai acesteia, la data întrunirii adunării generale, 1 ex. original;
• Sentinţă de înfiinţare + de modificare a actelor constitutive (dacă este cazul), 1 copie;
• Actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în forma anterioară modificării, 1 copie;
• Certificat de înregistrare fiscală; 1 copie;
• Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 1 copie;

- la modificare componenţă consiliu director
• Copii conforme cu originalele cărţilor de identitate ale membrilor din consiliul director, 1 ex;
• Certificatele de cazier fiscal ale membrilor din consiliul director, 1 ex. original.


Nu trebuie să vă prezentați toți la Judecătorie, ci doar reprezentantul (președintele) sau un avocat.

Actul adițional trebuie atestat de un avocat sau autentificat la notar.
Caut jurisprudență pentru o acțiune în pretenții pentru repararea unui prejudiciu imobiliar. S-a încheiat un contract de promisiune vânzare-cumpărare, iar predarea s-a făcut la încheierea acestuia, totodată fiind achitat și avansul. Contractul de vânzare-cumpărare nu a mai fost perfectat, între timp s-a prescris acțiunea în pronunțarea uni hotărâri care să țină loc de contract. Promitentul-cumpărător a părăsit locuința, însă a deteriorat-o. Cum pot să găsesc jurisprudență pentru o astfel de acțiune? Care ar fi cuvintele cheie? Am căutat pe ROLII "pretenții", dar sunt sute de mii de cauze și nu am găsit.
Care este venitul mediu lunar în Baroul Timiș pentru a putea fi avocat îndrumător?
Din ce an au început să fie repartizate seriile de buletin XB - jud. Bistrița? După 2004? GX ce ar indica?
Există o lege care interzice modificarea termenilor și a condițiilor unei companii fără notificarea prealabilă.

La multe companii am găsit astfel de formulări:

”Schimbarea termenilor prezentului acord. Avocatnet.ro este indreptatit, fara notificare si fara indeplinirea unor alte formalitati, sa schimbe termenii prezentului acord.”

Este această prevedere în conformitate cu măsurile GDPR?
Cum este reglementată autorizația de pășunare?

Vă rog să nu spuneți 34/2013 sau 1064/2013.
Am sesizat timp de 2 ani primăria că alte animale au intrat în zona mea de păsunat și au transmis boli animalelor mele? În ce măsură răspunde primăria pentru prejudiciul cauzat?
Are primăria oligația de a sesiza DSV?
Cum se poate proceda pentru a ni se livra coletele poștale, în cazul în care nu există poștaș care să livreze într-o comună?

Context: De mai bine de 4 ani nu mai există poștaș care livrează în comuna Moșnița Nouă, Timiș. Populația acestei comune însumează peste 6000 de locuitori și se întinde pe o suprafață de 66 km², iar 5 sate fac parte din această comună. Este inacceptabil pentru atâtea persoane întinse pe o suprafață așa de mare să nu li se livreze poșta, fiecare locuitor fiind nevoit să vină regulat la poștă să verifice conrespondența. Ar trebui făcută o petiție la Poșta Română? Primăria se scuză ca nefiind problema ei (în fapt așa este, fiind o problemă a Poștei Române), însă nici nu face demersuri, fiind impasibilă.