avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 269 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Buna seara, Am citit ca poti iesi din Asociatia de ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Buna seara, Am citit ca poti iesi din Asociatia de proprietari. ...

Buna seara,
Am citit ca poti iesi din Asociatia de proprietari. Care sunt partile bune si care rele ale iesirii din asociatia de proprietari?
Cel mai recent răspuns: latka , moderator 13:26, 20 Noiembrie 2023
Posibil, deocamdata jurisprudenta respectiva nu se refera la legea 196/2018.
Decizia CCR 168/1999 se refera la alt act legislativ :

"Aşa fiind, Curtea Constituţională reţine că în anumite situaţii legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general şi care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităţi înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este conturat prin prevederile art. 11 din convenţie şi, respectiv, prin cele ale art. 37 din Constituţie.

Curtea constată că, mutatis mutandis, asociaţia de locatari prevăzută de Decretul nr. 387/1977 se află într-o asemenea situaţie juridică. Într-adevăr, această categorie de asociaţii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, şi anume administrarea în bune condiţii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată şi interesele locatarilor legate de realizarea unei bune convieţuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor şi a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparaţiilor şi amenajărilor necesare etc. Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea şi administrarea unui imobil cu mai mulţi locatari impune, în consecinţă, o asociere fără de care drepturile şi interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin apariţia unor neînţelegeri sau litigii."
[ link extern ]

"Articolul 3
Sînt de drept membri ai asociaţiei locatarilor: titularii contractelor de închiriere; persoanele fizice care locuiesc în apartamentele ce le aparţin în proprietate personală, iar în caz de proprietate comuna a membrilor unei familii, unul dintre proprietari, desemnat de aceştia; persoanele juridice care îşi au sediul ori desfăşoară activităţi în suprafeţele locative deţinute cu orice titlu în clădirea în care sînt şi locuinţe.
Membrii asociaţiei locatarilor au următoarele drepturi şi îndatoriri:
a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generală a locatarilor, sa aleagă şi să fie aleşi în organele asociaţiei;
b) să contribuie la constituirea mijloacelor comune băneşti şi materiale ale asociaţiei şi sa achite în termenul stabilit cota-parte de contribuţie la cheltuielile comune, comunicînd de îndată comitetului asociaţiei orice modificări care influenţează mărimea contribuţiei la cheltuielile comune;
c) sa primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile comune şi sa conteste la comitetul asociaţiei, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată, cuantumul stabilit al acestei cote, iar în cazul cînd contestaţia a fost respinsă, să se adreseze adunării generale; contestaţia nu suspenda plata contribuţiei;
d) să respecte normele de conviețuire socialistă şi hotărîrile adunării generale a locatarilor, sa participe la realizarea acţiunilor corespunzătoare scopurilor asociaţiei."
[ link extern ]


robert1958 a scris:Și dacă ar fi ajuns la CCR, curtea at fi făcut trimitere la propria jurisprudență:

„Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, în anumite situații, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc apărarea unor interese de ordin general și care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalități înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociația de proprietari se află tocmai într-o asemenea situație juridică..........”

și garantat ar fi respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate ridicată de Asociația de Proprietari ...........................................și constată că dispozițiile....................din Legea nr. 218/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Ultima modificare: Vineri, 27 Octombrie 2023
latka, moderator

latka a scris:

Posibil, deocamdata jurisprudenta respectiva nu se refera la legea 196/2018.
Decizia CCR 168/1999 se refera la alt act legislativ .Ceea ce am citat eu anterior provine din DECIZIA nr. 634 din 7 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
EMITENT
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 14 aprilie 2022
[ link extern ]

Faptul că CCR a făcut trimitere la o decizie pronunțată cu privire la un alt act normativ, abrogat, nu denotă decât o constanță a jurisprudenței CCR în examinarea excepțiilor de neconstituționalitate.

Pe cale de consecință, CCR nu își va revizui considerentele reținute cu privire la examinarea neconstituționalității ori de câte ori se produc modificări ale actului normativ sau se emit alte acte normative care reglementează același domeniu, pentru că asta ar însemna șă-și contrazică considerentele pe care se sprijină soluțiile din decizii anterioare.

Chiar în Decizia la care am făcut trimitere în linkul atașat , în analiza constituționalității art. 7 din legea 230/2007, Curtea face trimitere la trei 4 decizii ale sale pronunțate în ani diferiți: 1999, 2004, 2011 și 2014, primele două fiind pronunțate anterior intrării în vigoare a legii nr. 230/2007.

Așadar, dacă CCR ar fi sesizată cu privire la excepția de neconstituționalitate prin omisiune a unor prevedri din legea nr. 196/2018 ( ca de exemplu omisiunea cu privire la procedura de ieșire din asociere ) , Curtea va face trimitere la propriile decizii mai sus precizate, sau cel puțin la decizia nr. 634/2021 și de aceea am și extras partea relevantă:

„Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, în anumite situații, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc apărarea unor interese de ordin general și care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalități înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociația de proprietari se află tocmai într-o asemenea situație juridică..........”

Asta este procedura prin care CCR examinează și se pronunță asupra excepțiilor de neconstituționalitate, și probabil veți înțelege acest lucru doar după ce veți studia câteva decizii relevante ale CCR.

Ultima modificare: Vineri, 27 Octombrie 2023
robert1958, utilizator
Pai nu administratorul are grija de bloc inclusiv ap dv. sa fie curat, tevile reparate, listele de intretinere afisate si inca 0 mie de treburi. Nu trebuie platit de toti proprietarii?

gepop a scris:

deci, administratorul trebuie platit

@robert1958

Nu pot decit sa salut transformarea de la salvgardarea socialista , in care toti deveneau de drept membri ai asociatiei de locatari , la apararea inscrierii fara alte formalitati in asociatia de proprietari si la, ziceti dvs. ca s-ar intimpla, respingerii exceptiei de neconstitutionalitate in cazul pronuntarii asupra unui caz de renuntare "de pofta" a unui proprietar la calitatea de membru in asociatie.

Deocamdata se pare ca nu exista un astfel de caz. Oricum, din 1977 pina acum e un exemplu remarcabil de consecventa in timp pentru apararea bunei convietuiri si a intereselor generale ale locatarilor/proprietarilor.

Probabil ca asa e, marturie e forumul de fata.

latka a scris:


Deocamdata se pare ca nu exista un astfel de caz. Oricum, din 1977 pina acum e un exemplu remarcabil de consecventa in timp pentru apararea bunei convietuiri si a intereselor generale ale locatarilor/proprietarilor.

Probabil ca asa e, marturie e forumul de fata.


Probabil ne vom confrunta cu un astfel de caz de îndată ce un proprietar, membru al asociației, va formula o cerere în instanța având ca obiect al cauzei deduse judecății obligarea asociației în a face demersurile în privința modificării/actualizarii acordului de asociere aflat la judecătorie, ca o consecință a renunțării sale „ de poftă” la statutul de membru al asociației de proprietari.
Ultima modificare: Vineri, 27 Octombrie 2023
robert1958, utilizator

Alte discuții în legătură

Efecte retragere din asociație și din calitatea de membru al cex CornelPop33 CornelPop33 Bună ziua, În situația în care am demisionat din poziția de membru al comitetului executiv al asociației de proprietari, iar apoi am făcut o cerere de ... (vezi toată discuția)
Inscriere in asociatia de prorietari Raducanu Maria Raducanu Maria Buna ziua!In momentul constituiri asociatiei de prorietari mai multe ap.nu au fost inscrise(nu cunoastem motivele de ce as a omis aceste ap.)acum am depus ... (vezi toată discuția)
Actualizare statut asociatie de proprietari cf legii 196/2018 ceraselacera ceraselacera Pentru actualizarea statutului si a acordului de asociere stiu ca trebuie depuse la judecatorie noul statut si un act aditional la acordul de asociere. A depus ... (vezi toată discuția)