avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 220 soluții astăzi
Forum Activitate legalmgm

Activitate legalmgm

Se pare ca instantele incep sa considere ca DA, Statul are si obligatii legale:
- Cerere de chemare in judecata a Casei de Pensii pentru plata unei compensaţii bănești reprezentând atât daune-interese moratorii cât si daune morale, pentru neemiterea deciziei de pensionare si ne-plata pensiei in termenul legal (vezi: [ link extern ] );
- Solutie de admitere in parte a actiunii (vezi: [ link extern ] ).

Dupa ramanerea definitiva a hotararii, urmeaza punerea ei in executare.
Alt meci, alta distractie.
Răspuns la discuția Probleme spatiu util in acte
1.Comandati unui expert topo-cadastru autorizat elaborarea unei Documentatii cadastrale cu situatia reala a apartamentului si cu mentionarea expresa a modului de aparitie a diferentelor de suprafata si deasemenea cu anexarea declaratiilor notariale de renuntare si a Proceselor-verbal de vecinatate intocmite cu vecini Dvs. în conformitate cu Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 636/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Depuneti Cerere la BCPI si solicitati pe baza Documentatiei cadastrale inscrierea in CF a dreptului de proprietatea asupra imobilului cu situatia sa reala, motivand in drept cererea cu urmatoarele
- disp. art. 903 pct. 3 C.civ., care prevede: „Se vor putea nota în cartea funciară, fără însă ca opozabilitatea faţă de terţi să depindă de această înscriere: 3. orice alte fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul şi care sunt prevăzute în acest scop de lege.”
- disp. art. 21 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată în M.Of. nr. 720/24.09.2015, cu modificările şi completările sale la zi, potrivit căruia: "Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă a cadastrului are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilităţii faţă de terţi a acestor înscrieri.”
[Editare apostrofare]

Solutie:

vă deplasați personal la Secția consulară a Ambasadei și completați o cerere (cererea este și pe pagina web, dacă vreți să o descărcați și să o completați de acasă [ link extern ]
– rubrica formulare consulare), achitați taxa consulară numerar;
prezentați în original carte de identitate/pașaport expirat sau orice alt document românesc – certificat de naștere/de căsătorie/permis de conducere românesc/legitimație cu fotografie, plus fotocopii;
dacă pașaportul sau cartea de identitate au fost furate – este obligatoriu să declarați furtul la autoritățile locale de poliție și să solicitați raportul poliției – în care se precizează că ați declarat furtul pașaportului/CI (nu numai o simplă broșură de informații cu numărul de înregistrare al cazului);
pierderea se poate declara la Secția consulară – veți completa un formular la sediul Secției;
Secția consulară procedează la verificarea datelor dumneavoastră de identitate, pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră.

Dacă se confirmă identitatea dumneavoastră, Secția consulară a Ambasadei poate să elibereze un titlu de călătorie.
Este un document cu valabilitate de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.
Conține, între alte elemente – fotografia persoanei, numele/prenumele, cetățenia etc. Un exemplu al unui titlu de călătorie puteți găsi aici: [ link extern ] .

Când ajungeți în România, vă reînnoiți cartea de identitate sau depuneți cerere de pașaport cu domiciliul în străinătate – vă prezentați la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la adresa de domiciliu sau reședință (sunt organizate la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti).

Cartea de identitate se eliberează doar în România.
Persoanele care au avut anterior o carte de identitate pot solicita o nouă carte de identitate doar în România, în localitatea de domiciliu, fie personal, fie prin persoană împuternicită cu procură specială, care poate fi autentificată doar de o misiune diplomatică sau oficiu consular al României.
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.
Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (cu paşaport cu această menţiune) pot solicita în ţară, autorităţilor de evidenţă populaţiei pe raza cărora şi-a stabilit temporar rezidenţa, o carte de identitate provizorie, pe durata şederii în România; acest document nu poate fi solicitat prin procură.
Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (cu paşaport cu această menţiune) şi care doresc să-şi restabilească domiciliul în România pot face acest lucru doar personal, la autorităţile din România.

Procura pentru cartea de identitate
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate.
Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către Secţia Consulară a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberării cărţii de identitate.
Persoana împuternicită trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din localitatea de domiciliu a solicitantului.
Pentru eliberarea cărţii de identitate nu sunt acceptate procuri autentificate de notari publici sau avocaţi / solicitors britanici.


Răspuns la discuția Candidati la alegeri locale
Legea nu prevede exceptii.
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015
Art. 4
(1) Au dreptul de a fi alesi consilieri si primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese.
(3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.
Problema Dvs. cuprinde 2 aspecte diferite care nu trebuie confundate:
1. Aspectul comercial: relatia SRL romania cu PJ Germania – se analizeaza in functie de legislatia specifica din ambele tari;
2. Aspectul protectiei sociale a muncitorului (sistemul national in care se face protectia, legislatia aplicabila si cuantumul contributiilor sociale de platit).

Pt. cel de al doilea aspect:

Conform prev. Art.11, alin. (3) lit. a) din Regulamentului (CE) nr.883/2004, cu exceptiile prevazute la art. 12-16 din acelasi, persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru UE se supune legislației din statul membru respectiv.
Principiul general aplicabil este “lex locis laboris” adica salariații vor datora contribuţii sociale în statul în care prestează activitate, cu excepția situațiilor stabilite la art. 12-16 din regulament.
Excepțiile stipulate in regulament sunt:
1. Detașarea (în cazul activităților dependente);
2. Pluri-activitatea – situația în care lucrătorul desfășoară simultan, în mod obișnuit:
- activitate salariată în două sau mai multe state membre;
- activitate independentă în două sau mai multe state membre;
- activitate salariată și/sau activitate independentă în două sau mai multe state membre.
Criteriul determinant avut in vedere pentru a se face diferenta dintre cazurile de detasare si cele de pluriactivitate este durata pentru care activitatea este prestata in fiecare stat membru.
Situatiile de pluriactivitate sunt caracteristice anumitor categorii profesionale precum:
-soferi de tir;
-personalul aeronautic civil navigant;
-conducatori de tren;
- experti IT sau din alte domenii, care presteaza activitatea simultan sau alternativ pe teritoriul mai multor state membre;
-orice alte activitati care prin natura lor sunt desfasurate pe teritoriul mai multor state, concomitent sau alternativ;

Formularul A1 (atestatul privind legislatia aplicabila) este un document intra-comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat care munceste intr-un alt stat membru UE, care precizeaza imprejurarea ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine (exonerandu-se astfel de la aplicarea principiului general “lex locis laboris” ).

In cazul Dvs., fiind vorba de munca unor angajati ai SRL RO în mai multe țări din UE, statul de orgine este Romania iar cererea pentru obținerea Formularului A1 trebuie facuta separat pentru fiecare dintre tarile de destinatie, cu respectarea anumitor particularități (cu referire la beneficiarul real al prestatiei si nu la contractorul din Germania):
- Belgia: se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d’entreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul TVA;
- Germania: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”;
- Franţa: a se indica numărul SIRET;
- Italia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei;

Faptul ca PJ din Germania devine asociat in SRL RO nu schimba cu nimic forma juridica a SRL deci nu este relevant in speta.
Daca gardul este construit de parintii Dvs. este de presupus ca va apartine in totalitate si deasemenea ca el este construit exclusiv pe terenul Dvs.
In acest caz, dreptul si obligatia de a-l intretine va revin integral Dvs.
Răspuns la discuția Nelamurire la impozit cladire
vezi:
www.avocatnet.ro/content/for...

Valoarea impozabilă a cladirii este ajustată în funcție de următoarele criterii:
– rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție;
– anul finalizării construcției: cu 50% pentru clădirea cu o vechime de peste 100 de ani, cu 30% dacă are o vechime între 50-100 ani, inclusiv și cu 10% dacă are o vechime între 30 și 50 de ani, inclusiv.
Răspuns la discuția DEZMEMBRARE
02.02.2016 - Este posibil ca sa nu fi depus toate actele necesare "in original" si sa nu fi platit taxele; ulterior s-a completat si modificat cererea intiala fapt ce a fost inregistrat.
15.02.2016 - Cererea Dvs. este completa si se afla in curs de prelucrare.
Răspuns la discuția impozite
Firmele de apartament si PFA nu vor fi afectate de impozitul pe sediul social

Secretarul de stat din M.Finante Publice, Gabriel Biris, a declarat la conferinta „TaxEU” (citat):

"Patronii care au firma sau persoana fizica autorizata cu sediul in propria locuinta si nu deruleaza activitati acolo nu vor fi afectati de majorarea impozitului local pe cladiri, Ministerul Finantelor Publice urmand sa vina cu noi clarificari legislative in acest sens.

"In privinta impozitului pe cladiri, trebuie clarificat, pentru toata lumea, care a fost intentia legiuitorului. Si anume faptul ca in cazul locuintelor in care avem un sediu de firma unde nu-i activitate sau chiar daca e activitate - nu se inregistreaza cheltuieli, asa cum scrie in Codul Fiscal, impozitul datorat este cel pentru locuinta si nu trebuie facute evaluari pentru cota-parte.

Acele prevederi, cu impozitarea diferentiata in functie de cota-parte alocata pentru desfasurarea activitatii sunt aplicabile si ar fi trebuit sa nu fie probleme in sensul acesta.
Sunt aplicabile atunci cand sunt desfasurate activitati si se inregistreaza cheltuieli.
O sa clarificam, nu e nimic de modificat aici.
Credem ca legea e suficient de clara.
Si asta a fost intentia de la inceput, ca aceasta reasezare sa nu afecteze asa-numitele firme de apartament, persoanele fizice autorizate care au sediu acasa sau profesiile libere.
Asta s-a dorit de la bun inceput" - a spus el, la conferinta TaxEU."

04 februarie 2016
Răspuns la discuția proprietate padure
Printr-o actiune in instanta pe baza dreptului civil comun (art.480 din vechiul cod, art.555 NCC)