avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 567 soluții astăzi
Forum Activitate ytrewq

Activitate ytrewq

1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
As fi vrut un raspuns mult mai la obiect de la consultantii de mediu sau utilizatorii Declaratiei privind obligațiile la Fondul pentru mediu.
In Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, este prevazut la Articolul 21
(1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu…, revine:
a) operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorilor economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor…;
(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu…, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale …, și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerareși valorificare prin reciclare.

Conform art. 17 alin. (4) din Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.

In cazul in care se introduc pe piata interna, pentru prima oara, 10000 kg de paleti din lemn si se restituie 7500 kg, in Programul informatic de asistență privind completarea formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“, in ce modul al Declaratiei se pot introduce cantitatile recuperate sub forma de ambalaje reutilizabile si nu sub forma de deseuri?

Daca se considera introduse pe piata interna doar cele 2500 kg, reprezentand diferenta dintre cele doua cantitati, apar diferente si fata de cantitatile din evidentele contabile si, desi s-a realizat obiectivul de reciclare (probabil returnare daca se include la alte metode) de 75%, totusi genereaza contributie de 5000 lei la Fondul de mediu.

Gestionarea acestor cantitati de ambalaje prin OTR mi se pare un nonsens deoarece materialul exista in gestiunea operatorului economic care a recuperat paletii, prin urmare nu trebuie recuperat de OTR din alte locuri sau din alte cantitati de deseuri de lemn existente pe piata.

Am o intrebare suplimentara pentru consultantul Komkao Consulting:
intr-un raspuns dat unui alt utilizator, ati mentionat ca in cazul cantităților de deșeuri de ambalaje din lemn, încredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc, in Declaratie, in loc de CUI ati folosit CNP al cumparatorului, cu ce ati inlocuit numarul contractului de prestari-servicii si daca procedeul a fost agreat de catre inspectorii AFM
Va multumesc pentru raspuns
In Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, la capitolul III se declara ambalajele introduse pentru prima data pe piata interna.
In cazul in care aceste ambalaje devin deseuri si se vor preda unor colectori, reciclatori sau valorificatori pe baza de contract de prestari servicii pentru aigurarea trasabilitatii ori se gestioneaza prin OTR.
In cazul paletilor de lemn (ambalaje reutilizabile) restituiti de catre clienti ambalajul nu se transforma fizic in deseu prin urmare nu se poate declara reciclarea sau valorificarea la fel ca in cazul deseurilor (nu exista deseul in sine, contract de prestari servicii, documente doveditoare cerute la completarea Declaratiei) si prin acesta va genera o contributie la fondul pentru mediu din cauza nerealizarii obiectivului, specific deseului sau de reciclare-valorificare global. Chiar daca ar fi declarate la realizarea in mod individual a obiectivelor de valorificare prin alte metode, sa presupunem prin reutilizare, sistemul ar solicita nr. de contract, document si CUI colector sau valorificator
As dori informatii cu privire la:
-modul de declarare a cantitatilor de ambalaje reutilizabile, restituite sau recuperate de la beneficiari, in Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
-actele doveditoare care sustin cantitatile declarate.
Va multumesc
Răspuns la discuția SIPP
In Norme se stipuleaza ca angajatorul desemneaza lucratori ori organizeaza servicii.
Daca s-a organizat SIPP in unitate inseamna ca sunt peste 250 de angajati sau activitatea este prevazuta in anexa 5 la Norme sau riscurile identificate genereaza boli profesionale, invaliditate sau deces.
Seful SIPP si lucratorii din cadrul serviciului (daca exista) nu sunt lucratori desemnati. Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protecţie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.
Daca lucratorii din cadrul serviciului ar fi si lucratori desemnati ar insemna ca angajatorul, conform definitiei, le-ar putea trasa si alte sarcini prevazute in fisa postului si s-ar incalca prevederea de mai sus.
Răspuns la discuția Instruire SU 1 sau 3 luni?
Daca vanzatoarea face parte din personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijinã serviciile de urgenţã (structurile de rãspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţã, instructajul trebuie efectuat lunar, daca nu, se incadreaza la o periodicitate de 1-3 luni, tinand cont si de:
- echipamentele de munca sau factorii care pot provoca un incendiu,
- nivelul riscului de incendiu (in functie de densitatea sarcinii termice) existenta la locul de munca.
Dupa evenimentele din clubul Colectiv legislatia a devenit foarte dinamica, restrictiva iar inspectorii mult mai exigenti, impunand masuri maxime si perioade minime.
Răspuns la discuția Declaratie traseu SSM
Deplasarea la/de la locul de munca, pentru a desfasura o activitate, este legat de profitul angajatorului, prin urmare este responsabil pentru cele intâmplate cu angajatul in aceasta perioada.
Parasirea locului de munca poate fi pe baza biletului de voie sau stipulat in regulamentul intern si este in interesul personal al angajatului. Fiecare angajat raspunde pentru cele intamplate cu el in timpul liber si se poate deplasa oriunde in timpul liber.
Fisa de identificare a factorilor de risc profesional este in dosarul medical prin care angajatorul solicita examinarea medicala a viitorului angajat.
Completati dosarul medical, pe pagina 4 la observatii scrieti numele persoanei pentru care ati completat dosarul, semneaza persoana respectiva, trimiteti dosarul la semnat, la angajator.
Dupa ce a semnat angajatorul faceti 2 copii fata-verso dupa paginile 2-3 si 4-5 (pentru economie de hartie), inmanati dosarul medical impreuna cu o copie a fisei de identificare persoanei pentru a o informa despre conditiile de munca, cealalta copie o depuneti in dosarul personal al angajatului si aveti dovada ca viitorul angajat a fost informat despre conditiile de munca.
Inmanati dosarul viitorului angajat si il trimiteti la medicul de medicina muncii!!!! Nu se trimit documente pe fax, scanate sau prin alte metode, oricat de originali vrem sa fim.
Dosarul medical se pastreaza la medicul de medicina muncii pe toata perioada contractuala, pentru a fi completate la fiecare vizita, de regula la examinarea generala anuala sau conform recomandarilor din fisele HG 355/2007 in functie de conditiil de munca.

Extras din HG nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor:
Art. 36. Lucratorii trebuie sa fie informati in legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor.
Art. 37. (1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii contractului cu angajatorul.
(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.
(3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca." (conf. HG nr. 1169/2011)
Art. 38. Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si fisele de aptitudine." (conf. HG nr. 1169/2011)
Art. 39. Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
Art. 40. Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.
Art. 41. La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitatii respective." (conf. HG nr. 1169/2011)
Art. 42. Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii." (conf. HG nr. 1169/2011)
Art. 43. La intreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.
ITM poate dispune masuri și în caz de nerespectare a celor dispuse eventuale sancțiuni doar în cazul completării defectuoase a fisei sum, in rest aplicația informatica este bucătăria interna a firmei folosita pentru evidente, comunicări, etc.
Nu exista termen prevazut (doar dacă exista asa ceva în regulamentul intern) care sa oblige angajatorul la respectarea vreunui termen pentru răspuns.
Pana la urma de ce va deranjează dacă în sistem apare ca mijloc de transport mașina?
Durata deplasarii, considerata in situatia cea mai defavorabila, este o informatie importanta mai ales de cand Curtea Europeană consideră ca timpul petrecut pe drum de acasa spre serviciu și de la munca spre acasa ar trebui să fie considerat timp efectiv de munca și acest lucru ar trebui să fie stabilit prin lege (aici mai avem de asteptat).
Traseul concret, desi este ceruta la intocmirea fisei SSM, este o informatie informativa care se poate modifica in functie de conditiile concrete de deplasare, pietonal, cu mijloace de transport proprii sau in comun, rutier sau pe cale ferata. In fiecare caz sau in cazul unor obstacole sau situatii aparute, traseul se poate modifica si evenimentele care ar putea sa apara trebuie analizate daca s-au produs in perioada de timp declarata si pentru abaterea de la traseul declarat si mijlocul de transport utilizat, se pot prezenta declaratii sau dovezi concrete.
Pentru deficientele mediului informatic privind posibilitatile declararii traseului si a mijloacelor de transport, trebuie sa depuneti o sesizare scrisa la angajator sau la departamentul care este administratorul sistemului informatic, daca acesta este un departament al unitatii.
La cercetarea unor accidente de traseu se depun la dosarul de cercetare copii alefilelor fisei de instruire si nu evidenta informatica.
Daca angajatul sufera de epilepsie, in dosarul medical trebuie sa se regaseasca diagnosticul pe adeverinta primita de la medicul de familie si anexata dosarului la angajare. In acest caz tebuie sa fie recomandari inscrise in fisa de aptitudine de catre medicul de medicina muncii conform contraindicatiilor existente in HG 355/2007.
Nu are voie sa lucreze in mediu cu monoxid de carbon. in ture de noapte, cu substante si amestecuri periculoase, dar trebuie sa demonstrati si faptul ca i s-au adus la cunostinta informatiile inscrise pe fisa de aptitudine si ca aceste informatii au fost cunoscute de catre conducatorul locului de munca la care isi desfasura activitatea angajatul, pentru a respecta progamarea si conditiile de munca (semnatura pe verso sau pe copia fisei de aptitudine, de la angajat si de la seful ierarhic superior-nu prevede legea in mod expres, dar este util in anumite cazuri).
Daca angajatul a cazut si s-a lovit si din cauza urmarilor cazaturii a beneficiat de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, se considera accident de munca. Daca a cazut in timpul crizei este considerat un eveniment care a avut ca factor favorizant criza de epilepsie.
Daca nu s-a facut testul de alcoolemie imediat dupa cazatura, nimeni nu il poate acuza ca a consumat bauturi spirtoase.
In cazul in care angajatul lucreaza la un loc de munca unde nu se pot respecta recomandarile medicului de medicina muncii, conducerea unitatii trebuie sa-i ofere in prima faza un loc de munca unde sunt indeplinite cerintele sau daca nu eexista un asemenea loc, trebuie sa solicite sprijin pentru includerea persoanei in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.
Răspuns la discuția Final de riscuri profesionale
cereți o copie a dosarului medical de la medicul de medicina muncii cu care angajatorul este sau a fost în relații contractuale. paginile 2 - 4 conțin informațiile referitoare la sarcinile, condițiile, solicitările, noxele și echipamentele de protecție și individuale de lucru de la locul de munca