avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 397 soluții astăzi
Forum Activitate Ema2013

Activitate Ema2013

In cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de lucrari ofertantul coteaza organizarea de santier cu zero, motivand ca suporta aceste cheltuieli, desi in Fisa de date sunt prevazute cheltuieli pentru OS. In propunerea tehnica sunt detaliate toate activitatile pe care ofertantul le va face in cadrul organizarii de santier. Oferta nu are un pret neobisnuit de scazut si este singura oferta depusa la procedura. Poate fi admisa din punct de vedere financiar, avand in vedere faptul ca ofertantul a optat să nu prezinte valori pentru organizarea de şantier deci ofertantul nu vor putea să deconteze cheltuielile ocazionate de aceasta?
OUG 156/2020
Buna ziua,
Va rog sa imi spuneti daca au aparut Normele de aplicare la OUG 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Va multumesc
Da, in Fisa de date era clar stipulat, Declaratie conform formular. Va multumesc mult pentru raspuns.
La o procedura de achizitie contract de lucrare s-a solicitat depunerea Declaratiei din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale și cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari Formular 5.
In calitate de ofertant am depus :- Planul de management al sanatatii si securitatii in munca pentru lucrare cu detalierea modului de organizare a activitatilor de prevenire si protectie in santier, cerintele minime de securitate, acte normative ce vor fi respectate. cu detalierea cerintelelor generale de securitate si sanatate in munca pentru executia lucrarilor;
- Planul de monitorizare a mediului elaborat pornind de la cerintele politicii privind calitatea mediului, sanatate si securitate in munca.
Nedepunand Declaratia exista motiv de neconformitate a ofertei tehnice, desi in principiul informatiile pe care le-am transmis raspund detaliat cerintei.
Discuție Pensionare
Cunosc o persoana nascuta in luna ianuarie 1959, are o vechime in munca de 17 ani si a nascut si a crescut 8 copii. Este vaduva de 15 ani. Ce posibilitati de pensionare are conform legislatiei actuale?
Răspuns la discuția Lucrari suplimentare
Aceste lucrari sunt: accese pietonale - neprevazute in PT, executie a inca 30 m rigole(ca urmare a configuratiei racordurilor la strazile laterale, completarea numarului de podete peste rigole la intersectii) Sunt lucrari suplimentare? daca da, cum se justifica ca sunt lucrari imprevizibile?
In cadrul procedurii de atribuire a unui contract de lucrari, un ofertant prezinta toate documentele de calificare cu exceptia documentului care confirma plata datoriilor catre bugetul de stat. Pentru acesta se prevaleaza de prevederile art.11 din HG.
La solicitarea comisiei prezinta Certificatul privind plata datoriilor catre bugetul consolidat,care confirma ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Singura observatie este faptul ca operatorul a solicitat eliberarea acestuia in ziua depunerii ofertei, iar certificatul a fost emis a doua zi dupa deschiderea ofertelor. Cum va proceda comisia de evaluare?
Nu s-a precizat ca va fi respins, in solicitari s-a specificat clar sa prezinte documente din care sa reiasa ca a platit taxele locale pentru UAT in care isi are sediul social, dar prezinta aceleasi documente numai pentru punctul de lucru, din alt UAT. Documentul emis de primaria unde are sediul social arata clar ca are datorii la bugetul local.
In cadrul procedurii de atribuire a unui contract de lucrari, un ofertant depune Certificatul privind impozitele si taxele locale numai pentru punctul de lucru situat in localitatea X, fara a depune certificatul pentru sediul social aflat in localitatea Y. Urmare solicitarii de clarificari nu transmite nici un document cu referire la plata taxelor locale pentru sediul social. Autoritatea contractanta a solicitat UAT in a carui raza de competenta ofertantul isi are sediul social, informatii privind plata taxelor locale. Raspunsul primit de AC de la Primaria localitatii Y arata ca ofertantul are datorii (curente si restante) la bugetul local. Cum va proceda comisia de evaluare intr-o astfel de situatie??
In urma procedurii de achizitie ]cerere de oferte, autoritatea contractanta a incheiat un contract de lucrari - modernizare strazi comunale, in valoare de 375.000 lei . Nu au fost prevazute cheltuieli diverse si neprevazute. In timpul executiei au aparut lucrari suplimentare cu o valoare de 25.000 lei (preturi din oferta initiala). Ce procedura se aplica pentru achizitia acestor lucrari ??