Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 990 soluții astăzi
Forum Activitate Gabriella.S

Activitate Gabriella.S

Scuze. Nu am mentionat ca este vorba de achizitie sectoriala, pe Legea 99/2016 si hg 394/2016.
Multumesc de raspuns. Totusi, s-a optat pt semnare cu mai multi operatori pt a exista posibilitatea de a furniza produsele importante chiar daca un furnizor declina capacitatea de livrare. E vorba de produse care asigura desfasurarea activitatii de baza a entitatii.
In legislatia precedenta exista aceasta prevedere.
Pt a putea raspunde sunt necesare date concrete:
- ce servicii?
- prin ce procedura s-a atribuit?
- contractul prevede posibilitatea de a modifica aceste clauze?
- in cadrul documentatiei de atribuire (daca a existat) s-a prevazut aceasta posibilitate?
- valoarea totala se modifica?
- din vina cui trebuie prelungita perioada (daca e cazul)?
- cu ce perioada se preconizeaza a se prelungi?
Micsorarea pretului nu este prea relavanta in comparatie cu valoarea totala implicata prin prelungire.
Răspuns la discuția Achizitii publice
Legea 99/2016
art.180 (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
ART. 53 În aplicarea prevederilor art. 180 din Lege şi fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:
a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Consider ca da, neexistand prevedere care interzice acest lucru. Din contra, exista situatii in care, pe o anumita arie, exista un singur operator economic autorizat a executa lucrari ( de ex. pe retele de gaz).

Un operator nu poate fi insa si ofertant/asociat si subcontractor in cadrul altei oferte la aceeasi procedura.
Cele de mai sus sunt din legea achizitiilor sectoriale, dar e la fel si pt achizitiile publice.
Consider ca NU.
Definitie operator economic
Legea 98/2016 - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;

Legea 99/2016 A - operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi

In mod licit ar fi de fapt ca plateste impozit pe ceea ce presteaza, deci este inregistrata/ autorizata. Eu interpretez ca trebuie sa fie minim PFA, I.I., I.F.

Am dat extras din 2 legi, fiindca nu ati mentionat ca este achizitie publica sau sectoriala.
Răspuns la discuția evaluare financiara
Ofertele trebuie sa fie prezentate pt cantitatea maxima stabilita pt acordul cadru, acestea urmand a fi comparate (in cazul in care sunt admisibile). Autoritatea contractanta poate decide acceptarea ofertelor care depasesc valoarea estimata, neexistand nici macar limita de 10% cum era in vechea legislatie, de aceea nu inteleg partea cu "trebuie sa se incadreze". Nu trebuie sa se incadreze decat daca nu se accepta depasirea valorii estimate. Consider ca decizia privind acceptarea/respingerea depasirii valorii estimate poate fi doar a conducerii executive si nu a comisiei de evaluare, de aceea propun solicitarea dispozitiei conducerii in acest sens. Comisia de evaluare va lua in calcul acea decizie/dispozitie/ etc in cadrul evaluarii.
Trebuie sa aveti in vedere ca acord cadru nu este o obligatie de cumparare ci doar o promisiune, autoritatea avand doar calitatea de "promitent" si nu de "contratant". Avand un acord cadru aveti dreptul de a nu cumpara nimic sau de a cumpara cu peste 50% din valoarea estimata atat pe perioada acordului cadru, cat si dupa expirarea acesteia daca ati incheiat contract subsecvent in perioada de valabilitate a acordului cadru. Contractul subsecvent poate depasi ca si perioada acordul cadru. Eu nu am regasit in legislatie vreo limitare in acest sens.
Aveti posibilitatea (softul si hardul permite) dar veti avea activ un singur certificat si nu le veti putea utiliza in paralel. In special nu veti putea incarca si cripta oferta decat la un singur operator economic. Din experienta personala va pot spune ca trebuie sa va instalati certificatele pe calculatoare separate.
Răspuns la discuția garantie de buna executie
In cazul contractelor de produse sau servicii (altele decat proiectare) autoritatea contractanta poate renunta la solicitarea de GBE numai daca valoarea estimata nu depaseste pragul pt licitatie deschisa. Idem si in cazul in care contractul se atribuie prin negociere fara publicare.
Deci, nu doar ca se poate, dar in anumite conditii este chiar obligatorie solicitarea de GBE.
Răspuns la discuția garantie de buna executie
Prevedere legala pt achizitie sectoriala - Legea 99/2016 si HG 394/2016

Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

În cazul contractului de furnizare, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului sectorial/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
La fel este si in cazul achizitiilor publice, Legea 98/2016 si HG 395/2016

Deci, aveti dreptul de a retine total sau partial GBE daca furnizorul nu si-a indeplinit obligatiile conform prevederilor contractuale.
Răspuns la discuția Contract achizitie publica
Definitie operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi
Răspuns la discuția Acord cadru
Atribuirea fiind pe loturi si acordurile cadru se vor incheia pt fiecare lot in parte cate un acord cadru.