avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 359 soluții astăzi
Forum Activitate Management Account

Activitate Management Account

Începând cu data de 1 ianuarie 2012, in Legea 571/2003 a fost introdusa la art.49 alin. 8 următoarea prevedere:

“Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.”

Astfel, această categorie de contribuabili, au obligația de a își achiziționa Registru de Încasări și Plăți , de a îl șnurui și parafa la organul fiscal.

Având în vedere faptul că majoritatea persoanelor fizice autorizate care pot beneficia de regimul de impozitare la normă de venit, livrează și prestează servicii direct către populație si au obligația de a utiliza casa de marcat fiscală, Registrul de încasări și plăți se va completa zilnic pe baza raportului zilnic al casei de marcat.
Răspuns la discuția TVA
xerxes a scris:

de acord!

in acest caz nu prea vad motive sa se opteze penru taxarea operatiunii de inchiriere intrucat nu sunt ajustari de taxa dedusa de facut, firma B a "preluat" uzufructul imobilului de la o persoana fizica.
Corect- nici nu are motive ...:D
Răspuns la discuția Recuperare TVA
Ajustarea bazei impozabile (diminuarea TVA-ului colectat) poate fi efectuata numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii insolventei prin care se constata falimentul debitorului.

Acest lucru presupune ca dvs. sa aveti creanta inscrisa in tabloul creditorilor.


Cat despre faptul ca nu mai sunteti inregistrat in scopuri de taxa incepand cu 1 ianuarie 2011, acest aspect il veti analiza in acel moment, in functie de legislatia in vigoare raportat la calitatea dvs. de creditor si la regimul de taxa pe care il veti aplica in acel moment.


Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare:

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

d) ]în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;.


Răspuns la discuția TVA
popa vasile a scris:

nu conteaza daca imputurile sunt cu sau fara TVA, societatea B obtine venituri din chirii, asta inseamna ca va plati TVA
Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare:

ART. 141 Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării
(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii:
1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
4. închirierea seifurilor;(3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f), în condiţiile stabilite prin norme.
Răspuns la discuția Aplicarea legii
Din punctul meu de vedere totul se rezuma la data constatarii privind -


nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA


Astfel daca constatarea are loc, ulterior datei de 1 ianuarie 2009, atunci se va calcula taxa colectata, persoana impozabila urmand sa isi exercite dreptul de deducere prin primul decontul de taxa depus ulterior inregistrarii.

Temeiul legal se refera la modul in care se sanctioneaza neinregistrarea in scopuri T.V.A. si se aplica la data constatarii (si numai daca persoana nu s-a inregistrat in scopuri T.V.A):

Astfel in functie de data constatarii:

1. in anul 2007
- prin inspectia fiscala se stabilea diferenta intre colectat si deductibil de la data la care ar fi trebuit sa se inregistreze in scopuri TVA

sanctiunea fiind faptul ca

-persoana impozabila isi pierdea dreptul de ajustare pentru stocuri si imobilizari ca urmare a faptului ca in 30 zile de la data inregistrarii/depasirii nu a comunicat organului fiscal valoarea stocului si a imobilizarilor pentru care efectua ajustarea. Preluarea valorii ajustarii TVA-ului era permisa numai dupa primirea acceptului organului fiscal


2. Anul 2008

- prin inspectia fiscala se stabilea diferenta intre colectat si deductibil de la data la care ar fi trebuit sa se inregistreze in scopuri TVA

sanctiunea fiind faptul ca

-ajustarea pentru stocuri si imobilizari putea fi exercitata numai prin primul decont de taxa, valoarea acesteia nefiind luata in calcul de inpectia fiscala in diminuarea debitului stabilit si implicit la calculul accesoriilor.


Incepand cu anul 2009,

- prin inspectia fiscala se stabileste valoarea TVA-ului colectat

sanctiunea o reprezinta valoarea accesoriilor calculate

-ajustarea TVA pentru stocuri si imobilizari precum si exercitarea dreptului de deducere se efectueaza prin primul decont de taxa depus ulterior inregistrarii in scopuri T.V.A.

In ceea cee priveste calculul majorarilor, acesta este corect.

Asa cum vi s-a precizat legislatia a fost modificat incepand cu 1 ianuarie 2009.

Daca inspectia fiscala ar fi identificat neinregistrarea dvs. in scopuri TVA anterior modificarii Legii 571/2003 atunci ar fi trebuit sa va stabileasca diferenta intre colectat si deductibil.


Art. 152 al.6
a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării prevederilor legale. Totodată, organele fiscale competente vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va stabili data de la care persoanele respective vor fi înregistrate în scopuri de taxă;
Contestarea actului administrativ fiscal este dreptul dvs. si se exercita in 30 zile de la data comunicarii.


Recomandabil in acest moment este sa va exercitati dreptul de deducere pentru toate achizitiile de bunuri servicii incepand cu data la care ar fi trebuit sa va inregistrati in scopuri TVA cat si sa va efectuati ajustarile la care aveti dreptul conform art.148/149

Art. 152 al.6
(4) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul să ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, în condiţiile prevăzute la art. 145 - 149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibilă aferentă bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, cu condiţia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, să nu fi expirat;
c) taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.
Venitul din chirii este scutit de TVA conform art.141 alin.1 lit.e.

ART. 141
Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării
(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii:
1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
4. închirierea seifurilor;


Veniturile din chirii pot fi impozabile prin optiune.
Prin completarea cererii 318 disponibila pe site-ul anaf

[ link extern ]


Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010). Formular Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF Programul poate fi descărcat de la adresa www.anaf

Răspuns la discuția amortizare
In ceea ce priveste impozitul pe profit:

Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr.2 din 7 aprilie 2004

În conformitate cu prevederile art. 19 şi ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 şi a pct.
În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării sau cedării unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor, calculate ca diferenţă între valoarea fiscală de intrare a acestora şi amortizarea fiscală, după caz, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
Răspuns la discuția amortizare

TVA-ul se colecteaza la valoarea de vanzare, respectiv a contrapartidei obtinute, nu la valoarea neamortizata, insa, avand in vedere faptul ca in codul de procedura fiscala se precizeaza faptul ca:Art. 65
Sarcina probei n dovedirea situaiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza declaraiilor sale i a oricror cereri adresate organului fiscal.


Contrapartida trebuie dovedita, respectiv trebuie demonstrat ca este valoarea reala de tranzactionare pe piata a bunului respectiv, pentru a evita situatia reconsiderarea tranzactiei, care poate duce si la stabilirea de impozit nu numai de TVA


Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
ART.11
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe n nelesul prezentului cod, autoritile fiscale pot s nu ia n considerare o tranzacie care nu are un scop economic sau pot rencadra forma unui tranzacii pentru a reflecta coninutul economic al tranzaciei.