avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 536 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Învăţământ - probleme ... Cheltuire fonduri Comitet Reprezentativ Parinti
Discuție deschisă în Învăţământ - probleme juridice conexe

Cheltuire fonduri Comitet Reprezentativ Parinti

Buna seara.

La gradinita unde e copilul meu exista un Comitet Reprezentativ al Parintilor (CRP), fara personalitate juridica si fara un regulament de functionare. CRP e format din cate 3 reprezentanti ai fiecarei grupe din gradinita. Pt desfasurarea cursurilor optionale au fost incheiate contracte intre firmele furnizoare de servicii si CRP. Aceste firme doneaza lunar catre CRP un anumit procent din incasari.

Conducerea CRP (formata din presedinte, vicepresedinte si secretar) vrea sa cheltuie banii din donatii atat pt infiintarea unei asociatii a parintilor din gradinita (taxe si onorarii pt infiintare) cat si pt a cumpara diverse materiale igienico-sanitare plus educative pt copiii din gradinita.

Conducerea CRP are dreptul de a cheltui acesti bani fara a cere acordul celorlalti membrii ai CRP? Daca trebuie acordul celorlati membrii ai CRP trebuie sa fie unanimitate sau e de ajuns o majoritate a celor prezenti la sedinta?

Multumesc.

O seara frumoasa
Ultima modificare: Joi, 12 Martie 2015
ioanamir, utilizator
Cel mai recent răspuns: ioanamir , utilizator 11:47, 23 Aprilie 2015
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN .......

BAZA LEGALĂ: O.M.Ed.C. 4925/08.09.2005 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţ. preuniversitar

Art. 1. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. În lipsa acestuia este reprezentat de către oricare membru al Comitetului clasei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii.
(3) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor alege pe o perioadă de 4 ani preşedintele, vice-preşedintele , membru responsabil cu ciclul primar/gimnazial, membru trezorier si secretar.
Art.2 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei cuprins în prezenta.
Art.3. (1)Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu;
c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, naţional şi internaţional;
f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în vederea asigurării calităţii în educaţie.

(2) Programele detaliate referitoare la cele de mai sus constituie anexe anuale ale prezentului statut elaborat de Consiliul Repr. al părinţilor.
Art.4. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor cu rezultate deosebite în învăţare;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi şcolare şi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri, toate operaţiile fiind efectuate de trezorierii Comitetului de Părinţi.
(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 5. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, este de 2,00 RON/elev/lună .
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. Trezorierii Comitetului de Părinţi a claselor predau lunar sumele provenite din contribuţia la fondul de bani a şcolii Trezorierului Consiliului Reprezentativ al Părinţilor Şcolii.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..
(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 6 Deciziile luate cu majoritate de vot (51% din cei participanţi la şedinţă) de către Consiliul Reprezentativ al Părinţilor unităţii de învăţământ au caracter obligatoriu pentru fiecare părinte al şcolii.
Art.7 Şedinţele Consiliului se ţin de regulă de trei ori pe ani, sau ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte sau directorul unităţii. Prezenţa la şedinţe este obligatorie pentru reprezentanţii claselor. Sedinţele sunt deschise pentru fiecare părinte al şcolii.
Art 8. La şedinţe participă în mod obligatoriu cu rol de observator diriginţii / învăţătorii claselor şi directorul unităţii.
Art. 9. La statut se pot aduce modificări de către Consiliu pe baza propunerilor Comitetelor de părinţi.
Art 10. Prezentul statut întră în vigoare după acceptarea acestuia de către Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.
Data intrării în vigoare: .............................................
SEMNĂTURI
Multumesc pt raspuns.
Ultima modificare: Vineri, 13 Martie 2015
ioanamir, utilizator
Buna ziua.

Comitetul Reprezentativ al Parintilor (CRP) are dreptul legal de a incheia contracte pt diverse activitati (optionale, excursii, etc)?

Daca CRP cumpara de ex, rechizite pt copii, cum justifica banii cheltuiti? E de ajuns bonul fiscal de la furnizor sau e necesara si o factura? In cazul in care trebuie factura, cine e trecut la cumparator? Presedintele CRP?

Pt ca CRP sa ia decizia infiintarii unei asociatii a parintilor trebuie sa aiba acordul a jumatate+1 din parintii din unitatea de invatamant sau e necesar doar votul majoritatii membrilor CRP prezenti la sedinta?

Care e baza legala a raspunsurilor la aceste intrebari?

Multumesc.

O zi frumoasa
Tocmai am vazut ca OM 4925/2005 a fost abrogat de OM5115/2014

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comitelul reprezentativ al parintilor are dreptul legal de incheia contracte si a infiinta asociatia parintilor? ioanamir ioanamir Buna ziua. Comitetul Reprezentativ al Parintilor (CRP) are dreptul legal de a incheia contracte pt diverse activitati (optionale, excursii, etc)? Daca ... (vezi toată discuția)
Fondul clasei este legal? MirelaDorobantu MirelaDorobantu Buna ziua As vrea sa stiu daca este legal fondul clasei. Unui prieten i s-a cerut sa achite la gradinita 120 lei pentru acest fond. Va multumesc (vezi toată discuția)
Comitet de parinti si asociatie de parinti intr-o scoala ionescucarmen ionescucarmen E normal ca intr o scoala sa existe si comitet de parinti si asociatie de parinti?comitetul strange fondul scolii iar asociatia colecteaza cei 2% si alte ... (vezi toată discuția)