avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 716 soluții astăzi
Forum Activitate ROLYU

Activitate ROLYU

Răspuns la discuția Cesiune creanta
Buna ziua, aveti raspunsul mai jos, art. 1578 Cod civil
Comunicarea şi acceptarea cesiunii
(1) Debitorul este ţinut să plătească cesionarului din momentul în care:
a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă;
b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii.
(2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului.
(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii.
(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata.
(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

Buna ziua, adeverinta de la primarie poate fi inlocuita de extras de carte funciara de informare sau de contractul de vanzare cumparare al imobilului; cu conditia sa aveti calitatea de proprietar
Buna ziua, este important daca mama dvs. in acest moment apare ca si coproprietar in extrasul de carte funciara; banuiesc ca mama dvs. apare ca si coplatitor doar in cadrul contractului de credit.
Buna ziua, certificatul energetic este obligatoriu, banca nu are nicio calitate in cadrul contractului de vanzare-cumparare, lipsa certificatului energetic nu atrage nulitatea absoluta ci pe acea relativa, sunt multe discutii in acest sens. Ca sa evitati orice problema solicitati vanzatorului certificatul; energetic.
In ceea ce priveste utilitatile, vanzatorul are obligatia de a prezenta notarului adeverinta emisa de furnizorul de energie electrica cu plata la zi a consumului, adeverinta emisa de asociatia de proprietari in acelasi sens.
referitor la consum de apa, gaze naturale, de regula notarul solicita ultima factura si dovada achitarii acesteia; in acest caz cel mai bine e sa verificati aceste acte si evident sa procedati la citirea indexurilor impreuna cu vanzatorul si la modalitatea de plata a consumurilor facturate ulterior vanzarii
Răspuns la discuția sechestru
firma constituie o persoana juridica de sine statatoare, cu patrimoniu propriu, datoriile acesteia sunt distincte de cele ale administratorilor sau asociatilor, se paote insa institui o poprire asupra sumelor ce vi le-ar datora societatea in cauza.
Răspuns la discuția dreptul de preemtiune
Daca nu aveati inscris in contract dreptul de preemtiune al arendasului, nu aveti obligatia de a-l notifica; singura categorie de terenuri in care se cere manifestarea optiunii vecinilor este ce al terenurilor forestiere (paduri) conform Codului silvic
Răspuns la discuția cesionare actiuni
Buna ziua, apreciez ca in lipsa unei hotarari a asocietilor semnata de cedent, se poate promova o actiune in constatarre. O zi buna.
Răspuns la discuția Executare silita
Buna ziua,
Art. 460
Daca tertul poprit nu-si mai indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.
Instanta va cita creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, iar in caz contrar, va hotari desfiintarea popririi. Tertul poprit, care, cu rea-credinta, a refuzat sa-si indeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeasi hotarare, cu o suma cuprinsa intre 200 lei si 1.000 lei.
Daca sumele sunt datorate periodic, poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta, cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scadente.
Dupa validarea popririi, tertul poprit va proceda, dupa caz, la consemnarea sau plata prevazuta la Art. 456, in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. In caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silita se va face impotriva tertului poprit, pe baza hotararii de validare ce constituie titlu executoriu.
O zi buna.
Răspuns la discuția Articol 582 Cod Procedura Civila
Apreciez ca textul se refera la posibilitatea formularii unei contestatii la executare silita, fapt pentru care termenul este 15 zile de la inceperea oricarui act de executare silita; pana la solutionarea contestatiei se poate solicita suspendarea executarii cu plata unei cautiuni. O zi buna.
Nu exista o reglemntare speciala in acest sens, va sfatuiesc sa expediati solicitarile prin posta cu confirmare de primire.