avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 208 soluții astăzi
Forum Activitate cotelino

Activitate cotelino

la un moment dat o structura a unui minister ocupa un loc bine determinat in organigrama institutiei. Din motive nici pana in ziua de azi elucidate pe deplin, stuctura a fost data jos de la nivelul la care era pe o pozitie ierarhica inferioara, pentru ca dupa un timp, foarte scurt, sa fie readusa pe acelasi nivel.
Evindent ca intreaga miscare a avut efecte asupra incadrarii personalului, cu precizarea ca la revenirea pe pozitia anterioara salarizarea personalului nu a revenit la normal pe motiv ca "nu prevede legea".#-o
in zilele noastre s-a descoperit ca " legea prevede" iar cei care aveau menirea sa o aplice acum zic ca "e prea simplu", fara ca lucrurile sa se miste cumva in directia aplicarii legii. Intrucat apreciez ca doar justitia poate face dreptate in acest caz am urmatoarele intebari de pus:
- care este limita in ani pana la care personalul poate primi retroactiv drepturile salariare? ( precizez ca de la tampenia asta au trecut destul de multi ani, circa 9)
- actiunea in instanta trebuie sa fie individuala sau se poate deschide proces in numele intergului personal.
Va multumesc pentru raspunsuri
pai vecinu in ce baza zice ce zice? are dovada?
dupa parerea mea, din cele expuse de dumneavoastra,ridicarea topo trebuia sa se finalizeze cu un plan pe care sa fie reprezentate coordonatele terenului dumneavastra si care sa stea la baza dreptului dumneavoastra de proprietate.
de asemenea, intrucat aveti drept de proprietate, rezultat din actele care le detineti
pentru executia gardului trebuie sa respectati prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si primul pas consta in a va adresa primariei cu o cerere - model in Ordinul 839/ 2009- pentru emiterea Certificatului de urbanism.Pasii urmatori decurg din cele stipulate in Certificat.
Deoarece somatiile au fost primite individual, parerea mea este ca fiecare proprietar trebuie sa se adreseze cu o contestatie presedintelui asociatiei, in termen de 10 zile de la afisarea listei - art.12, lit d din HG 1588/2007 - prin care sa solicite fundamentarea calculului prinvind penalitatile. Tot potrivit Legii in termen de 90 de zile de la neplata cotelor repartizate proprietarul poate fi actionat in instanta.
Aceasta penalitate se aplica pentru c/valoarea cotei din luna dupa scurgerea a 50 de zile de la data afisarii intretinerii si atunci este posibil sa fie responsabili si administratorul si cenzorul care nu au calculat / verificat impunerea acestei penalitati si prezentarea contravalorii ei pe lista de intretinere.
De asemenea, important de solicitat, la contenstatie sa fie anexat procesul verbal anual al asociatiei de proprietari prin care se decide retinerea penalitatilor si cuantumul lor.
Daca presedintele nu raspunde constestatiei, sau raspunsul nu va convinge va puteti adresa in scris aparatului propriu al primariei care efectueaza controlul activitatii financiar contabile din cadrul asociatiilor.
As mai remarca, cu titlu de eroare umana, faptul ca in zona dumneavoastra caledarul are semnificatii ascunse, data de 31.13.2009 NU EXISTA intr-un calendar normal.


In ceea ce priveste parcelarea, intrucat nu rezulta din expunerea dumneavoastra cum afecteaza suprafata de teren cedata, dimensiunile pe care le-ati prezentat - 7 / 60 m - va redau art. 30 din HG 52/ 1996, pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism:
"(2) Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate;
b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.
"
Fata de aceasta prevedere generala Consiliul Local sector 5 este posibil sa fi impus si alte cerinte necesar a fi respectate la lotizarea imobilelor.
In concluzie, daca doriti lotizarea acestei parcele trebuie sa va adresati cu o cerere, (formuarul il gasiti in Ordinul 839/2009) Primariei sectorului 5, prin care sa solicitati emiterea Certificatului de ubanism in scopul efecturarii operatiunilor notariale dorite.
In ceea ce priveste constructia, acordul dumneavoastra era necesar dar nu suficient, potrivit Legii chiar si constructiile provizorii - baracamente- se autorizeaza, pasii legali sunt prevazuti in Legea 50/ 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
nu rezulta din mesaj daca terenul este al dumneavoastra si care este destinatia terenului, din PUZ,unde vreti sa amplasati cabana
nu neg, fiecare face cum [EDITAT] doreste si toti au dreptul sa traiasca nu?
pare mai simplu sa angajati un contabil decat sa platifi firma
Răspuns la discuția Certificat urbanism
Art. 6 din L 50/1991 precizeaza la alin 6
"Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului."
Nu pricep cum este cu eroarea? Schimbarea de destinatie a terenului se putea face numai in baza unui Plan urbanistic zonal aprobat conform competentelor
In cazul prezentat de dumneavoastra exista, dupa mine, doua aspecte:
cel referitor la buna vecinatate - al carui cadrul reglementat in gasiti in Codul civil care precizeaza la
art. 612
Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic.
Art. 613
(1) In lipsa unor dispozitii cuprinse in lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie saditi la o distanta de cel putin 2 metri de linia de hotar, cu exceptia acelora mai mici de 2 metri, a plantatiilor si a gardurilor vii.
(2) In caz de nerespectare a distantei, proprietarul vecin este indreptatit sa ceara scoaterea ori, dupa caz, taierea, la inaltimea cuvenita, a arborilor, plantatiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.
(3) Proprietarul fondului peste care se intind radacinile sau ramurile arborilor apartinand proprietarului vecin are dreptul de a le taia, precum si dreptul de a pastra fructele cazute in mod natural pe fondul sau.
-cel al constructiei gardulului -care trebuie sa se edifice in baza unei autorizatii de construire, cf L 50/ 1991, emisa de Primarie care trebuia sa emita si Certificatul de urbanism prin care trebuia sa solicite acordul vecinilor- vedeti Ordinul 839/ 2009 referitor la acest aspect
in actele normative mentionate puteti gasi si alte informatii in legatura cu speta
daca va prezentati la un concurs organizat de o institutie publica pe aceata tema- dupa angajare postul ocupat este de consilier juridic