avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 976 soluții astăzi
Forum Activitate floreaionelm

Activitate floreaionelm

Cum ar trebui procedat în situația în care după inventarierea bunurilor dintr-o gestiune, în vederea predării acesteia, gestionarul predător nu dorește să semneze p-v ul de predare primire?
Eu consider că ar trebui consemnat la sfârșitul procesului verbal această situație.
o persoană care a optat pentru stimulent de inserție fără a solicita și concediu și indemnizație pentru creșterea copilului poate beneficia de acest stimulent până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani?
părerea mea este că da.
PFA trebuie sa aibă registru de bani personali?
persoanele fizice autorizate au obligatia de a folosi case de marcat?
Daca printr-un Caiet de sarcini la a procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea unui acord cadru de furnizare gaza neturale (caiet de sarcini publicat în SEAP, împreună cu întrega documentație de atribuire) s-a prevăzut că tremenul pentru previzionat pentru încheierea acordului cadru și a primului contract subsecvent este 01.04.2015, se poate încheia acordul cadru începând cu data de 01.03.2015. Precizez: - perioada acordului cadru este de 12 luni
- estimarea valorii acordului cadru și a contractului subsecvent s-a făcut prin luarea în considerare numai a consumului previzionat pentru lunile aprilie 2015 ....................... martie 2016.
Părerea mea este că nu se poate încheia mai repede de 01.04.2015 având în vedere:- pe de o parte că data prevăzută în caietul de sarcini și publicată în SEAP
- iar pe de altă parte că estimarea s-a făcut fără luarea în considerare a consumului pentru martie 2015.
În acţiune nu am solicitat dobânda doar de la data depunerii cererii prealabile ci dobânda aferentă pentru taxa de primă înmatriculare, fără a preciza de când şi până când.
Insatnţa a acordat dobânda în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală, neexistând la acea dată o hotărâre a Curţii Europene de Jusitie, în sensul arătat de mine mai sus.
În iulie 2007 am plătit pentru un autoturism pe care mi l-am adus din Germania taxă de primă înmatriculare în cuantum de 5728 lei.
În anul 2010, luna octombrie mi-a fost restituită , în urma deciziei tribunalului bihor, această taxă, precum şi dobânda pentru perioada de când au depus la finanţe cererea prealabilă (martie 2010) de restituire a taxei şi până la data plăţii efective a taxei (octombrie 2010).
Având în vedere că la 18.04.2013 Curtea Europeana de Justitie prin hotararea pronunţată în afacerea C-565/11, Mariana Irimie a stabilit că dobânda se datorează de la data la care statul a încasat taxa respectivă (adică în cazul meu ar fi vorba de iulie 2007) şi nu de la data depunerii cererii prealalbile la finanţe se pun în discuţie următoarele aspecte:
- în cazul în care solicit diferenţa de dobândă (de la iulie 2007 şi până la martie 2010) se poate respinge acţiunea deoarece s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru restituirea sumei ce reprezintă taxa de primă înmatriculare?
-
Răspuns la discuția Executarea silitã prin poprire
Amenda se face venit la bugetul local asrfel ca sunt aplicabile dispoziţiile de la art.623 din noul cod de procedură civilă
Înfiinţarea unei popriri solicitată de către "un consiliu local" pentru o amendă (pentru parcare) neplătită, solictare de înfiinţare adresată angajatorului (care este o instituţie publică) se poate face doar în temeiul adresei de înfiinţare a popririi şi a titlului executoriu trimise de către (consiliul local) sau executarea silită prin poprire se poate face doar prin intermediul executorului judecătoresc, şi după procedurile prevăzute în codul de procedură civilă (în situaţia de faţă în condiţiile prevăzute de noul cod de procedură civilă)?

Părerea mea este că înfiinţarea popririi asupra veniturilor unui salariat pentru neplata unei amenzi se poate face doar de către un executor judecătoresc, avţnd în vedere următoarele:
- art. 149, alin. 4 din O.G. 92/ 2003 (codul de procedură fidcală) - "(4) Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă"
iar
la art. 623 din noul cod de procedură civilă "Executarea silita a oricarui titlu executoriu, cu exceptia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice, se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel"
Înfiinţarea unei popriri solicitată de către "un consiliu local" pentru o amendă (pentru parcare), solictare de înfiinţare adresată angajatorului (care este o instituţie publică) se poate face doar în temeiul adresei de înfiinţare a popririi trimisă de către creditorul popritor (consiliul local) sau executarea silită prin poprire se poate face doar prin intermediul executorului judecătoresc?