avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 646 soluții astăzi
Forum Activitate aum300

Activitate aum300

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat;
b) sa nu instraineze autoturismul pe toate durata prezentului contract;
c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de autoturism ca un bun proprietar.
3.2 Obligatiile comodatarilor sunt urmatoarele:
a) sa ceara si sa obtina spre folosinta autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b) sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;
c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului;
d) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;
e) va suporta toate pagubele si vor fi unici responsabili pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert;
f) sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
g) in momentul expirarii contractului sa predea comodantului autoturismul in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia.

Contractul de comodat este un imprumut de folosinta,ca sa puteti deduce cheltuielile treceti-o pe firma.
Răspuns la discuția Recuperare taxa de mediu
Se recupereaza pe baza unei cereri depuse la ANAF.
Doar cel care a platit-o.
Răspuns la discuția Numere provizorii
Organizarea Serviciului de inmatriculari ramane la latitudinea fiecarei prefecturi.Legea stabileste doar documentatie si termenii.
Mergeti la Primaria unde ati luat in evidenta masina pentru a va elibera duplicat dupa carte sau solicitati de la Serviciul inmatriculari copie dupa dosarul de inmatriculare si depuneti la ANAF o cerere.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Nu eliberati sub nici o forma Certificatul fiscal,fara el nu poate inmatricula masina.Pe baza contratului va puteti radia de la taxe si impozite iar sarcinile fiscale vor ramane in sarcina lui.Reclamati la Politie situatia si solicitati retinerea certificatului.La un eventual control se retine certificatul si nu poate fi recuperat decat de dvs.
Daca este rezindent poate inmatricula masina pe numele lui.
Completare:Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil
SOLICITANTI ELIGIBILI:
 Unitati administrativ teritoriale, alte entitati de drept public.
 Entitati de drept privat:
- asociatii si fundatii –ONG –uri inclusiv filiale ale asociatiilo rsi fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania
-unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte.
 Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate;

ACTIVITATI ELIGIBILE:
Activitatile orientative eligibile in cadrul proiectului pot fi:
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale ara componenta rezidentiala existente;
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi centre sociale ara component rezidentiala;
• asigurarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de servicii sociale fara component rezidentiala (inclusiv bransarea la utilitati);
• crearea/modernizarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati;
• amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale fara component rezidentiala;
• dotare siadaptarea nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura sociala fara componenta rezidentiala, inclusive echipamente pentru persoane cu dizabilitati.
VALOAREA PROIECTULUI: intre 5.000 – 500.000 euro
CONTRIBUTIE PROPRIE : 2%
Răspuns la discuția parti sociale
Succesiune si modificarea actului constitutiv cu noul/noii asociati.
Răspuns la discuția Avocat- membru in ONG si Formator
Da.Contract prestari servicii.