avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 221 soluții astăzi
Forum Activitate Bruta

Activitate Bruta

Art 49 alin (5)/Codul muncii
De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
(ii putetui inceta CIM)

Conf. art.32/OUG 158/2005, indemnizatia de concediu medical se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate
Răspuns la discuția Respingere pensie
ORD 50/1990 - INITIAL
- Pct 107/anexa I nu exista
- Pct 17/Anexa II se refera la: azbociment, malaxare, cernere, etc


ORD 50/1990 republicat la 31.08.1994
- Pct 107/Anexa I/Ord 50/1990 face referire la:
" Forjarea si presarea la cald cu ciocanesi prese de peste 200kgf; sectia forja Arcuri din cadrul intreprinderii de vagoane Arad"

- Pct 17/Anexa II/Ord 50/1990 se refera la altceva:
"Fabricarea tapetului din PVC pe suport de hartie

Ce activitate a desfasurat tatal?
ART. 158/Legea 10/1972 - Codul muncii - vechi
Femeile care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani, pe care îi îngrijesc, pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşe sau cămine; timpul cît au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.
ART. 279/Legea 53/2003 - Codul muncii actual
(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

Nu cred ca raspunsul primit este corect. Daca in carnetul de munca sunt perioade reglementate de anumite legi ( legea 1/1971 si Legea 10/1972) si acestea intre timp s-au abrogat, asta nu inseamna sa decimam vechimea in munca ca asa gandesc cei de la casa de pensii.
ORDIN 50/1990 - Republicat la 31.08.1994/ANEXA II. PCT.169
* Decretul 292/30.07.1959 a fost publicat la data de 10.08.1959
* Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr 292/1959 a fost aprobat de HCM nr. 1081/1959 si publicat in data de 05.09.1959
Răspuns la discuția pensionar gradul 2 accentuat
Printre altele beneficiati si de

ART. 26*)/Legea 448/2006 - privind persoanele cu handicap: Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:

a) *** Abrogată

b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
e) scutire de la plata taxei hoteliere.

*) Referitor la alte facilităţi acordate persoanelor cu handicap, a se vedea şi prevederile corespunzătoare din Legea nr. 571/2003:
- art. 46^1, privind scutirea de impozit pentru veniturile din activităţi independente;
- art. 55^1, privind scutirea de impozit pentru veniturile din salarii;
- art. 68^1, privind scutirea de impozit pentru veniturile din pensii;
- art. 71^1, privind scutirea de impozit pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
- art. 82 alin. (1^1), privind plăţile anticipate;
- art. 296^20 alin. (1) lit. e), privind scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Răspuns la discuția CAS - neasigurat
CAS - la care faceti referire inseamna Contributie de Asigurari Sociale (pt vechime in munca).

Sigur va referiti la CASS = Contribuţiei de Asigurări Sociale de Sănătate.


Ordonanta nr 4/21.01.2015 a completat Codul fiscal cu art ART. 296^20 - articol care prevede "Categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate".
Răspuns la discuția STAGIU DE COTIZARE PENSIE
ART. 131/Normele de aplicare a Legii 263/2010
(1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţită de foaia matricolă SAU adeverinţă din care să rezulte forma de învăţământ, durata normală şi perioada studiilor.
Răspuns la discuția Ajutor deces parinte
ART. 17/Legea bugetului pe 2015
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei

ART. 38/Legea pensiilor
(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectorială.
************************************************************************
Sotia - ca si angajator - ridica de la firma suma de 2415 lei reprezentand ajutor de deces si apoi recupreaza banii de la Casa de pensii.
Răspuns la discuția Pensie cu handicap
Adresati-va Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dvs. (care se ocupa cu protectia copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie).
Dupa depunerea dosarului cu documentele solicitate, cu siguranta va primi un "Certificat de persoana cu handicap" si implicit o indemnizatie lunara (separat de pensia actuala).