avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 360 soluții astăzi
Forum Activitate Cont Expert 4972 MBM

Activitate Cont Expert 4972 MBM

Functia de analist sau cea de programator este inclusa in Clasificarea Ocupatiilor din Romania la grupa majora 2 specialisti in diverse domenii cu nivel de instruire 4 - studii superioare. Nefiind o ocupatie reglementata de o lege speciala (avocat, expert contabil, etc) nu se tine cont de specialitatea studiilor superioare. In practica insa, angajatorii in momentul angajarii tin cont de specialitatea absolvita pentru a face fata sarcinilor din fisa postului.
Controlul poate fi exercitat de ANAF, insa ei verifica doar daca a fost intocmit corect dosarul pentru deducerea impozitului. Puteti trimite o scrisoare oficiala la Ministerul Finantelor explicand problema pentru a primi un raspuns oficial pe care sa il prezentati angajatorului. Insa acest raspuns in general nu este opozabil tertilor si nu puteti obliga pe baza lui, pe angajator sa va deduca impozitul. Puteti doar sa il informati ca va incadrati in ordinul 835 pentru a primi deducerea, asta daca si angajatorul indeplineste conditiile impuse.
Legislatia aplicabila in acest domeniu este ordinul 835/2015. Conditiile specificate de acest ordin pentru deducerea impozitului sunt mentionate in art.1
"Art. 1. - (1) Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
"
Trebuie sa fiti incadrat in contractul individual de munca pe unul din urmatoarele posturi: Administrator baze de date/Analist/Inginer de sistem in informatica/Inginer de sistem software/Manager de poriect informatic/Programator/Proiectant de sisteme informatice sau Programator de sistem informatic. Software tester nu exista in lista COR deci trebuie sa vedeti pe ce functie sunteti incadrat in contractul individual de munca.
Nu exista o institutie de stat responsabila cu incadrarea functiilor si deducerea impozitului, angajatorul este responsabil cu intocmirea, pastrarea si prezentarea dosarului intocmit in acest sens, in cazul unui control al autoritatilor.
Răspuns la discuția Declaratia 112
Da, este unica la nivel national.
Conform Codului Muncii, angajatorul are obligatia de a reglementa aceste zile libere prin Contract colectiv de munca sau prin regulamentul intern. In afara de legea 210/1999 care reglementeaza concediul paternal de 5 zile lucratoare libere platite la nasterea unui copil ("Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului. "), restul zilelor libere platite ocazionate de evenimente deosebite au fost reglamentate in contractul coletiv la nivel national. Insa odata cu desfiintarea sa prin introducerea Legii Dialogului social, sarcina stabilirii acestor zile libere revine in sarcina angajatorului cf art de mai jos
Art. 152. - (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
Răspuns la discuția Returnare avans
Totul depinde de cum este stipulat in contract, ce prevederi sunt la rezilierea contractului si la obligatiile partilor.
Contributia se declara in Declaratia 100 cu denumirea "24. (810)- Varsaminte de la persoanele juridice, pt.persoanele cu handicap neincadrate" si se plateste la Bugetul de stat in trezoreria aferenta.
Răspuns la discuția stimulent de insertie
Personal, eu am fost si am intrebat la protectia copilului exact cand sa vin cu dosarul pentru stimulent si mi s-a spus sa incep activitatea cu cateva zile inainte de implinirea celor 11 luni, si sa vin la ei cu dosarul (in ziua urmatoare)
Răspuns la discuția Compensare intre societati
Puteti face compensare insa daca se depareste plafonul de 10.000 si sunt mai vechi de 30 de zile (de la scadenta, nu de la emiterea facturilor), acestea trebuie declarate la IMI cf legislatiei: "Art. 3. - Începând cu data de 1 noiembrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare în afara celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.
De la aceeaşi dată, pentru facturi cu valori mai mari de 100 milioane lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele scadente se va realiza numai în conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin prezenta hotărâre, iar pentru suma reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 100 milioane lei, inclusiv compensarea reciprocă între contribuabili, persoane juridice, se poate efectua şi în afara cadrului instituţional creat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999, dar pe baza aceloraşi formulare."

Normele metodologice ale Hotararii 685/1999 prevad: " Art. 2. - (1) Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligaţi să se conecteze prin INTERNET sau să folosească suportul magnetic (dischete) pentru a transmite în baza de date a Institutului de Management şi Informatică datele privind plăţile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 100 milioane lei (10.000 lei). Pentru facturile care se încadrează în aceste condiţii se transmit următoarele informaţii:
a) codul fiscal al persoanei juridice raportoare;
b) codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare faţă de care raportorul are de plătit/încasat;
c) numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridică creditoare/debitoare;
d) valoarea facturii care urmează să fie încasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică beneficiară;
e) valoarea facturii care urmează să fie plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice furnizoare."

Plafonul de 10.000 lei se refera la fiecare factura in parte, si nu la totalul ordinului de compensare.
Baza de calcul a Impozitului = V Brut - Contributii Obligatorii (16.5%-CAS, CASS si somaj)- Deducere personala + Tichete de masa (daca exista). In acest caz Baza de calcul asupra caruia se aplica impozitul de 16% este 1400-231-200 = 969 lei
Răspuns la discuția Echivalare facturi
In acest caz datoriile si creantele sunt ale persoanelor juridice si nu ale persoanei fizice, cel putin pana la atragerea raspunderii actionarilor.