avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1046 soluții astăzi
Forum Activitate Samoila Georgeta P.F.A.

Activitate Samoila Georgeta P.F.A.

Răspuns la discuția Functia de baza
Daca va dau o declaratie pe propria raspundere , prin care va informeaza ca au functia de baza la societatea dumneavoastra si ca sunt pensionari limita de varsta.

Răspuns la discuția Revenire din CCC
Va rog sa mentionati cat timp ati stat in CCC ?
Revenirea din CCC se face in baza aceluiasi contract individual de munca, aceleasi conditii de munca, acelasi salariu sau actualizat daca ati avut salariu minim pe economie !

Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor, - deducerea personala se atribuie fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.
Pentru copilul major cu varsta cuprinsa intre 18 -26 ani daca urmeaza cursurile unei unitati de invatamant liceal/postliceal/superior, deducerea personala se atribuie doar unuia dintre parinti.
Beneficiati de indemnizatie pentru crestere copil.

OUG 111/2010:
Articolul 2
(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.
Răspuns la discuția Pensionare limita de varsta
Cornel Vasile a scris:

Legea 263/2010
art.104
(1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii.
.....In acesta speta, incetam contractul individual de munca cu data cand a primit decizia de pensionare pentru ca la data cand a depus cererea la casa de pensii angajatorul nu avea voie sa-i inceteze contractul individual de munca pana la primirea deciziei de pensionare si angajatul a venit la program.

Contractul individual de munca inceteaza cu data cand a primit decizia de pensionare si a anuntat angajatorul.
Răspuns la discuția Icc
Perioada in care nu sunteti in tara se suspenda indemnizatia de ingrijire copil.
Răspuns la discuția Stimulent gemeni
Beneficiati de stimulent de insertie pentru fiecare dintre nasteri, adica inmultit cu doi.

OUG 111/2010:
Articolul 7
(1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) , obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) .
(2) Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste astfel:
a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2) .

Articolul 9
(1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 5, precum si stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa caz, pentru fiecare dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) .

Răspuns la discuția Concediu crestere copil
Tatal beneficiaza de drepturile stabilite in OUG 111/2010, pentru ca este parinte firesc al copilului, totul este sa indeplineasca conditiile de stagiu de cotizare.

OUG 111/2010:
Articolul 2
(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata .

Articolul 8
(1) De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, daca indeplineste conditiile de acordare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .


Tichetele de masa nu intra in baza de calcul pentru indemnizatia de crestere si ingrijire copil.
Conform OUG 111/2010:
Articolul 3
(2) Veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea nivelului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
a) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza;
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Beneficiati de indemnizatie pentru cresterea copilului, aveti mai jos articolul din ordonanta.
OUG 111/2010:
Articolul 2
(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata .
(5) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;